Projekty v rámci krajů

Program Projekt Kód Kraj
Aktivizace a integrace rodin imigrantů Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Aktivně pro ochranu přírody na Moravě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Aktivně pro ochranu přírody na Moravě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Aktivně pro ochranu přírody na Moravě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Bezpečné místo pro děti a mládež Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Centrum aktivního stáří Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Centrum pro rodinu Vsetín Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě – regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum pro EVVO ve Zlínském kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Cesty k rozvoji a růstu Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Denní stacionář Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
DOMA je DOMA Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Domov Daliborka – místo pro společný život Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Domov je domov Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Domov je domov Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Dům ELIM Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Dům ELIM II. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Ekologická výchova dospělých prostřednictvím dětí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Ekozemědělci přírodě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Ekozemědělci přírodě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Ekozemědělci přírodě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
EVVO pro rodiny Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Hostětínskou cestou: rozvojem místní ekonomiky k udržitelnosti organizace i regionu Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Jak z toho ven? Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Komunikovat znamená žít Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Komunitní zahrady Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Lidé pro přírodu Beskyd Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Mobilní hospic Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Mraveniště Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Můj přítel kůň Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Na cestě za rozvojem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Napříč regiony Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: prostupná krajina, trvalá udržitelnost Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Péče o vodní zdroje a mokřadní lokality na Valašsku a v Pobečví Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Partnerství pro řeky – říční spolky Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Poctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Pod jednou střechou Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Pod jednou střechou Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o. p. s. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Přátelé přírody Jesenicka Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Rodina a handicap Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Rozvoj aktivit Sítě ekologických aktivit Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Řemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Satelity právního ekoporadenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Slova hýbají, příklady táhnou: modelové projekty udržitelného rozvoje jako zdroj vzdělávání a motivace Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Společně pro řeky Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Spolu proti problémům Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Spolu to zvládneme Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
testovani - editor Hlavní město Praha
testovani projektu Hlavní město Praha
testovani projektu Středočeský kraj
testovani projektu Jihočeský kraj
Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Udržitelný rozvoj denního stacionáře – lépe a více pro klienty Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Valašské ekocentrum – rekonstrukce Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Vznik sociálního podniku – Masérského centra v Havířově Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Z ghetta na dobrou adresu Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Zajištění odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Zelená krajina se Čtyřlístkem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj
Zkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Zkvalitnění poskytované sociální služby – terénního programu Babylon Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Zvládneme to! Olomoucký kraj
Zvládneme to! Zlínský kraj
Česká technická asistence Fond technické asistence Celostátní působnost
Fond na přípravu projektů Fond na přípravu projektů Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku Zlínský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Domov Harmonie Zlínský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb Zlínský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku Olomoucký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava - Domově pro seniory Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Kvalitnější život i v nemoci Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Aikido pro Vysočinu Fond Partnerství kraj Vysočina
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Česko-Švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Česko-švýcarský dožínkový festival pro rodiny s dětmi, školy a školky a farmáře s rodinami z ČR Fond Partnerství Plzeňský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Dětský úsměv – metodika Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-švýcarské dokumentární prostředí Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Doteky Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Doteky II Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Doteky III Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství DOTEKY IV Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Elektromobilita pro městské služby Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Expertní spolupráce při výstavbě 1. české podzemní migrační laboratoře s možností používání aktivních stopovačů Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Chronobiologie poruch nálad Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Inovační procesy založené na klastrových strukturách Fond Partnerství Olomoucký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Justice přátelská k dětem. Dítě a média. Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Kolektivní vyjednávání v Česku a ve Švýcarsku v oblasti elektrotechniky Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí Fond Partnerství Pardubický kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Metody péče o děti s hyperkinetickou poruchou - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Mezinárodní partnerství technických škol Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Mezinárodní partnerství technických škol Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Mezinárodní partnerství technických škol II Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Mezinárodní partnerství technických škol II Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých hor Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Muži a rovné příležitosti: Švýcarsko-české sdílení zkušeností Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství NET PRO ART CZ/CH Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Péče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Partnerství k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21 Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Partnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje Fond Partnerství Olomoucký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Partnerství v gastronomii - zvýšení úrovně gastronomických oborů Fond Partnerství kraj Vysočina
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí - Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech Fond Partnerství Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí - Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech Fond Partnerství Plzeňský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Posílení bilaterální spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a ETH Curych na poli trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Posílení kapacity Prague Pride, z.s. prostřednictvím sdílení zkušeností mezi Network a Prague Pride Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Liberecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Práva dítěte ve školní praxi Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby - švýcarské know-how Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen Fond Partnerství Liberecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos best pratices a know-how v péči o osoby zdravotně postižené Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory Fond Partnerství Středočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory Fond Partnerství Jihočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos know-how mezi švýcarskou univerzitou a praktickou orientací výuky a přední českou univerzitou s teoretickou orientací výuky Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos know-how v oblasti kvality a poradenství v EZ (ekologické zemědělství); využití dlouhodobé spolupráce PRO-BIO (CZ) a FiBL (CH) Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos know-how: udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském prostředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos poznatků a výsledků švýcarského výzkumu do českých podmínek - téma: ekologické zemědělství, biodiverzita a ochrana klimatu Fond Partnerství Olomoucký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos správné praxe, know-how a informací v oblasti kardiovaskulární rehabilitace Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos švýcarských poznatků o podpoře a posílení biodiverzity na zemědělské půdě do podmínek České republiky Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami Fond Partnerství Jihočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Rovnost žen a mužů ve městech a obcích - jak začít? Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Rozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit u dětí a mládeže Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství S Optimistem do Evropy Fond Partnerství Pardubický kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství S Optimistem do Evropy II Fond Partnerství Středočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství S Optimistem do Evropy II Fond Partnerství Zlínský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství S Optimistem do Evropy II Fond Partnerství Pardubický kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů Fond Partnerství Zlínský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spolupráce a předávání zkušeností pro vytvoření studijního programu kulturního, vzdělávacího a pedagogického centra Švestkový dvůr Fond Partnerství Jihočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spolupráce a přenos know-how v oblasti laserové technologie Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku Centra Buďánka pro Prahu Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - energetický a odpadový management Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filozofie Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 1: ústřední kancelář ČCE (sociální práce a hymnologie) Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 2: sbory a členové sborů ČCE (sociální práce a vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží) Fond Partnerství Jihočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Srovnávání sociálních podmínek žáků základních škol Fond Partnertsví Jihočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Švýcarsko- český deník (aneb potřeby švýcarských a českých žáků z regionů, kde žijí) Fond Partnerství Jihočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Švýcarsko-české inspirace Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření Fond Partnerství Jihomoravský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Plzeňský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Karlovarský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Ústecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství kraj Vysočina
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Together for the Environment Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Transfer good practices a know – how a informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem Fond Partnerství Plzeňský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území ČR Fond Partnerství Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Transfer znalostí v oboru ekologického ovocnářství Fond Partnerství Královehradecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Transfer znalostí v oboru ekologického ovocnářství Fond Partnerství Olomoucký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života Fond Partnerství Královehradecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí Fond Partnerství Královehradecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností a know-how v oblasti environmentálního vzdělávání Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené Fond Partnerství Středočeský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Fond Partnerství Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko Fond Partnerství Liberecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností v oblasti organizace a provádění vybraných druhů záchranných akcí s cílem zvýšení jejich efektivity a kvality Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Výměna zkušeností veřejné správy, služeb občanům a rozvoje a venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem Fond Partnerství Liberecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v ČR Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Vybudování odborné kapacity pro Health technology Assessment (HTH) v České republice po vzoru Švýcarska Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Využití zkušeností Švýcarské konfederace pro rozvoj železniční a veřejné dopravy v  ČR, 1. etapa Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury (TTP) Fond Partnerství Moravskoslezský kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Zapojení spotřebitelů do technické normalizace - klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin - Etapa II. Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Zapojení spotřebitelů do technické normalizace- klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání Fond Partnerství Hlavní město Praha
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Ze zámečku do světa Fond Partnerství Olomoucký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Zkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor Fond Partnerství Celostátní působnost
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how Fond Partnerství Liberecký kraj
Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů ve zdravotnických zařízeních - zkušenosti z využívání mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku Fond Partnerství Celostátní působnost
Modernizace soudnictví Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství Hlavní město Praha
Modernizace soudnictví Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství Zlínský kraj
Modernizace soudnictví Rozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti Celostátní působnost
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí Dopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa Zlínský kraj
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Pardubický kraj
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí Tramvajová trať Nové Sady Olomoucký kraj
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí Výstavba trolejbusové trati s napojením na Terminál Hranečník Moravskoslezský kraj
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí Veřejná doprava pro všechny Středočeský kraj
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě Moravskoslezský kraj
Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě Celostátní působnost
Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Posílení ochrany demokratické společnosti před terorismem a extrémismem Celostátní působnost
Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě Celostátní působnost
Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Centrální registr zbraní Celostátní působnost
Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek Celostátní působnost
Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu RELIÉF Celostátní působnost
Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Rozvoj konsolidované IT struktury Policie ČR Celostátní působnost
Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek Celostátní působnost
Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu Celostátní působnost
Prevence a řízení katastrof DVI tým PČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení Celostátní působnost
Prevence a řízení katastrof Zabezpečení datového centra Policie ČR Celostátní působnost
Výzkum a vývoj – Astronomie, astrofyzika a vědy o kosmu 11114 Chápání původu Lyman-alfa emise a absorpce v galaxiích (LyaGals) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Filozofie, psychologie, vzdělávací věda a náboženské vědy 10144 SPCPRE: Koncepce Stoiků a Plotinusova koncepce člověka ve vztahu k etice Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika 10118 Zkoumání a přenos plazmových nanokompozitních povlaků pro senzorové aplikace (ExTraSens) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika 11116 Piezoelektrika nanozdvojených ferroelektrik (NANODO1) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika 11117 (NANODO2) Stěny domény v komplexních BaTiO3/SrTiO3 nanostrukturách Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika, chemie 11206 Korozi odolné samoskladné monovrstvy funkcionalizovaných dikarba-closo-dodekaboranových clusterů na Au, Ag a Cu povrchu (CoSAMDoc) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství 11148 Nový přístup iterativní rekonstrukce fáze pro snímací fázi v in-vivo mikrotomografii (NIPASIM) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství 11223 Testy stability heterogenního rozhraní (HITS) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Fyzika, základní biologický výzkum 11137 Atomová struktura biologicky důležitých DNA fragmentů (DNAstruct) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj – Humanitní vědy 09031 Interpretace a přisvojení záhadnosti ve středověku: Případ "Versus Maligni Angeli" (IAOMA) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Chemie 10133 Aren-rutheniové komplexy rozpustné ve vodě a obsahující polární ferrocenové ligandy pro katalýzu a biologickou aktivitu (FERRORUTH) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Chemie 10209 Elektronový transport v sestavách hostitel-host nano-rozsahu (ETNA) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Chemie, fyzika, inženýrství 11189 Plazmová modifikace elektrospunových polymerových mikro- a nano-vláken (PlasmaESP) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj – Chemie, vědy o životním prostředí 10210 Xenoglukokortikoidy – expozice a účinky Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj - Inženýrství 10149 Světelné preference mezi osobami pracujícími v kanceláři Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj - Inženýrství 11109 Dynamická analýza pro distribuované systémy (DYNASTY) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj - Inženýrství 12211 Analýza pracovní zátěže a konsolidace pro datová centra (WORLD) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství 09012 Průmyslové čištění odpadní vody pomocí technologie membránových biologických reaktorů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství 09034 Informační technologie v ekonomii dopravy v budoucnosti (ITFTE) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství 09040 Komprese halografických vizuálních informací (CHVI) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství 09042 Měření a modelování sběrače odpadků Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství 10165 Produktivní a účinná dynamická analýza pomocí aspektově orientovaných programovacích jazyků specifických pro doménu (PEARL) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství, Lékařské vědy 09061 Modelování mechaniky a mechanobiologie chrupavky (MCMM) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Inženýrství, vědy o životním prostředí 10243 Kvantifikace dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v oblastech malého povodí (QUACCI-HYSC) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj - Lékařské vědy 09043 Mechanismy BCR/ABL leukemogeneze (PhALL) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj - Matematika 11152 Jevy týkající se dopravy v hydrodynamice spojitého prostředí (TraFlu) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Matematika 10172 Vlastnosti konečného vzorku statistických postupů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj - Matematika / Přírodní vědy 09039 Zkoumání mechanických vlastností rostlinných buněk pomocí technologie MEMS (IMPPC) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Plzeňský kraj
Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy 09011 Identifikace genů reduktivní dehalogenace a bakteriálních druhů zapojených do reduktivní dechlorace polychlorovaných bifenylů (PCB) v říčních sedimentech Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy 09013 Terahertzová (THz) elipsometrie s femtosekundovým laserem Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy 09036 Mechanismus fotoaktivovaného vypouštění reaktantů vázaných na nitrobenzyl (NIBEMECH) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy 09062 Mechanické modelování růstu rostlin (MMPG) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Plzeňský kraj
Výzkum a vývoj - Matematika / Přírodní vědy / Inženýrství 09071 Podmíněné Krylovovy metody pro velkou redukci modelu (KryMoR) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Liberecký kraj
Výzkum a vývoj – Matematika, fyzika 11263 Spektrální operátory v matematické fyzice (SpOMp) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Právní a sociální vědy, ekonomie 12218 Samospráva v malých obcích: místní demokracie a řízení úkolů (LOCDEM) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj - Vědy o Zemi 11184 Anizotropický teleseizmický tomografický kód (ATTOC) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Vědy o živé přírodě 09056 Znaky vzácných a invazivních suchozemských druhů rostlin (TRAITS) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Vědy o životě 09095 Analyzování velkých invazivních vzorků pomocí evropských seznamů – aktualizace a analýza evropské databáze cizích druhů (ALIEN) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí 11264 Enzymatická činnost v horní rašelinové vrstvě a minerální vrstvě močálů: reakce na klimatickou změnu (ENZYFEN) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj - Vědy o životním prostředí, vědy o Zemi 11227 Modelování odtékající vody z tajícího sněhu v horském prostředí za měnících se klimatických podmínek (SnowClim) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum 10183 Nadzemní a podzemní zpětná vazba pro příjem živin v močálech: reakce na klimatickou změnu (NUTRIF) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihomoravský kraj
Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum 10232 Úloha funkčních komponentů biodiverzity v chápání půdních procesů v namáhaných ekosystémech (TELL-US) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum 10270 Biologický průzkum a výběr řas pro produkty s vysokou hodnotou (BIOSAP) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Všeobecná biologie 10163 Evoluční mechanismy složitého sociálního chování – generalizovaná reciprocita u divokých potkanů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihočeský kraj
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum 10119 Sekvenování příští generace a molekulární evoluční analýzy u východoafrických ryb cichlida (CICHLIDOMICS) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Středočeský kraj
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum 11222 Proteolytické enzymy a inhibitory parazitu motolice Schistosoma mansoni Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, chemie 11193 Hodnocení specifických úloh apikomplexanových aspartových proteáz – prospektivní protokoly ke studiu hostitelsko-vektorových patogenových interakcí (DS-APA) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Jihočeský kraj
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, vědy o životním prostředí 11231 Testování vhodnosti čárových kódů DNA pro pavouky (DECODE) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, všeobecná biologie 11126 Vzory vzniku druhů v izolovaných horách (sky islands) (SPECSKY) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Středočeský kraj
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy 10217 Diels-Alderova reakce cinnolínů katalyzovaná Lewisovou kyselinou při požadavku na inverzní elektrony – nový vstup pro účinnou přípravu steroidů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Olomoucký kraj
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy 11261 Měření molekulárních hodin u lidí Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy 11262 Dopad chronického zánětu na signalizaci zprostředkovanou reelinem a vývoj neuropatologie podobné Alzheimerově nemoci (IRAD) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy 11271 Epiteliální imunita hmyzu ve vztahu k protozoanovým parazitům ve střední části střev Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Hlavní město Praha
Zdraví Auto a zdravotní pomůcky pro charitní domácí hospicovou péči Bárka Program švýcarsko-české spolupráce na MZ kraj Vysočina
Zdraví Bezpečí domova až do konce Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zdraví Domácí a paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zdraví Domácí hospic - moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Domácí hospic Jordán - rozvoj a spolupráce Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihočeský kraj
Zdraví Domácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Domácí hospicová péče pro dospělé a dětské pacienty Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zdraví Důstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na Olomoucku Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Důstojný život pro těžce nemocné v domácím prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví FN Ostrava-Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Hospic sv. Zdislavy - Mobilní multidisciplinární paliativní péče - podpora života s nevyléčitelnou chorobou v přirozeném prostředí v okrese Třebíč Program švýcarsko-české spolupráce na MZ kraj Vysočina
Zdraví CH.10/3/084 - Domácí hospicová péče - dostupnost a kvalita bez kompromisů Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Komplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci - první komplexní a modelové řešení v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Královehradecký kraj
Zdraví Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun (CH.10/1/038) Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Komplexní sociální a zdravotní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Hlavní město Praha
Zdraví Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Kvalitní paliativní péče v domácím prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Model komunitní péče v regionu Jesenicka Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Modernizace a obnova zdravotnických prostředků za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území přerovského regionu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a. s. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Nákup zdravotnických pomůcek Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Královehradecký kraj
Zdraví OÁZA pro klienty v domácí péči Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Obnova vybavení a rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zdraví Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činnosti organizace Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Celostátní působnost
Zdraví Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Hlavní město Praha
Zdraví Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihomoravský kraj
Zdraví Podpora laické péče o geriatricknemocné a nemocné v závěru života Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Celostátní působnost
Zdraví Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihočeský kraj
Zdraví Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Celostátní působnost
Zdraví Posílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního hospice Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Královehradecký kraj
Zdraví Program komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Královehradecký kraj
Zdraví Rekostrukce a modernizace oddělení následné péče Beskydského rehabilitačního centra Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihomoravský kraj
Zdraví Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče,.s.r.o. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče,.s.r.o., fáze 2 Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Rozvoj domácí ošetřovatelské péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihomoravský kraj
Zdraví Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Celostátní působnost
Zdraví Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Celostátní působnost
Zdraví Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stadiu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Královehradecký kraj
Zdraví SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Hlavní město Praha
Zdraví Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice - CH.10/1/015 Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově - CH.10/3/072 Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Hlavní město Praha
Zdraví Vzděláváním blíže potřebným Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihočeský kraj
Zdraví Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ kraj Vysočina
Zdraví Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihomoravský kraj
Zdraví Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Moravskoslezský kraj
Zdraví Zkvalitnění služeb Domácí zdravotní péče v ONMB Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zdraví Zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Olomoucký kraj
Zdraví Zvýšení kvality a dostupnosti péče pro seniory, nemocné a umírající v domácím prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zdraví Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o.p.s. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Jihomoravský kraj
Zdraví Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Královehradecký kraj
Zdraví Žít do poslední chvíle-s co nejlepší péčí a podporou Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Středočeský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky GWERN s. r. o. Program Inostart Středočeský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Kompozitní tlaková lahev HPCR Plzeňský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Linka na výrobu pelet z dřevní štěpky a pilin a pěstování rychle rostoucích dřevin Jihočeský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Podnikatelský záměr společnosti ARAMIS Technologies s.r.o. kraj Vysočina
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Podnikatelský záměr společnosti Drivecontrol, s.r.o. Jihomoravský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Sublimační potisk a další nové technologie při výrobě pracovních oděvů a reklamního textilu Ústecký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Technologie na zpracování pískového odpadu Hlavní město Praha
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Výroba instantní rýže ve slaném a sladkém provedení a následná výroba cereálií a produktů zdravé výživy Moravskoslezský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky 4K Gateway Hlavní město Praha
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky ATMOS Moravskoslezský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Business Plan pro produkt Nafigate Acne Invisible Liberecký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky CNG palivo ke snižování koncentrace škodlivin v ovzduší Zlínský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Extrudér Moravskoslezský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky IKBike, s.r.o.- program Inostart kraj Vysočina
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Inovativní technologie ve výrobě kanalizačního potrubí kraj Vysočina
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Měření, testování, kalibrace Zlínský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky NANOPROTEX Liberecký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky On-line webový portál pro překladatelské a tlumočnicné služby a jazykové vzdělávání Hlavní město Praha
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Podnikatelský plán THIENE MROSETE s.r.o. Hlavní město Praha
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Podnikatelský záměr společnosti KOVO FRITZ s.r.o. Jihočeský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Pořízení vzduchotechniky v rámci investičního záměru Zlínský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Prodej, realizace (instalace) a výroba vybraných komponentů, které jsou součástí systému tzv. zelených střech Středočeský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Výroba a distribuce „URINboxu“ Moravskoslezský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Výroba a vývoj nových druhů piva Plzeňský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Výroba elektrických pracovních tříkolek kraj Vysočina
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Výroba hydraulických válců Moravskoslezský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Výroba skateboardových desek Liberecký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Vývoj a výroba audio zesilovačů Olomoucký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Vývoj a výroba dětského sportovního vybavení Královehradecký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Vývoj a výroba nového třídícího stolu pro kulatinu Královehradecký kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Záměr investice do nákupu nové inovativní výrobní linky pro výrobu různého druhu těsnění Moravskoslezský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Zahájení výroby Středočeský kraj
Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky Zavedení technologie výroby plošného kompozitního materiálu Zlínský kraj
Zlepšení regulace ve finančním sektoru Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví Celostátní působnost
Zlepšení životního prostředí Bioodpad řešíme společně Fond environmentální odbornosti Jihočeský kraj
Zlepšení životního prostředí Enviroskop, interaktivní webové stránky a mobilní aplikace s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje Fond environmentální odbornosti Jihočeský kraj
Zlepšení životního prostředí Indikátory udržitelného rozvoje měst a obcí v kontextu Místní Agendy 21 Fond environmentální odbornosti Středočeský kraj
Zlepšení životního prostředí Interpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými Fond environmentální odbornosti Jihomoravský kraj
Zlepšení životního prostředí Jilemnice - udržitelná Fond environmentální odbornosti Liberecký kraj
Zlepšení životního prostředí Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplńování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi Fond environmentální odbornosti Pardubický kraj
Zlepšení životního prostředí Metamorfóza městského plánování - Negrelliho viadukt Fond environmentální odbornosti Hlavní město Praha
Zlepšení životního prostředí Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně Fond environmentální odbornosti Liberecký kraj
Zlepšení životního prostředí Mutare Mundi - mladí, obce, a Místní Agenda 21 Královehradecký kraj
Zlepšení životního prostředí Natura 2000: Vzdělávání veřejnosti o významu, ochraně a udržitelném rozvoji Fond environmentální odbornosti Plzeňský kraj
Zlepšení životního prostředí Otevřená zahrada pro lidi a přírodu ve městě Fond environmentální odbornosti Jihomoravský kraj
Zlepšení životního prostředí Pasivní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví Fond environmentální odbornosti Jihomoravský kraj
Zlepšení životního prostředí Počítáme s vodou II Fond environmentální odbornosti Hlavní město Praha
Zlepšení životního prostředí Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů Fond environmentální odbornosti Olomoucký kraj
Zlepšení životního prostředí Questingová trasa Rychleby Fond environmentální odbornosti Olomoucký kraj
Zlepšení životního prostředí READY 21 - Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní agenda & doprava – Výzvy pro 21. století Fond environmentální odbornosti Ústecký kraj
Zlepšení životního prostředí Společně k udržitelnému rozvoji II Zlínský kraj
Zlepšení životního prostředí Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost Fond environmentální odbornosti Hlavní město Praha
Zlepšení životního prostředí Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí Fond environmentální odbornosti Hlavní město Praha
Zlepšení životního prostředí Veřejná zakázka - nástroj k prosazování udržitelného rozvoje Fond environmentální odbornosti Jihomoravský kraj
Zlepšení životního prostředí Zvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti Fond environmentální odbornosti Olomoucký kraj
Životní prostředí Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Moravskoslezský kraj
Životní prostředí Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Olomoucký kraj
Životní prostředí Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Zlínský kraj