Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stadiu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stadiu
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Oblastní charita Trutnov

Webové stránky příjemce grantu www.trutnov.charita.cz
Výše grantu

1 355 595

Cíl projektu

uspokojit vyšší množství pacientů v domácí péči, zajistit komplexní paliativní a ošetřovatelskou péči, zvýšit veřejné povědomí o paliativní péči a naší organizaci

Hlavní výstupy projektu

dostatečně vybavená půjčovna zdravotních pomůcek, vybavený a vzdělaný personál, funčkní IT infrastruktura, komunikace směrem k veřejnosti

Stručný popis projektu

Projekt se snaží zajistit komplexní program péče na základě - dovybavení půjčovky zdr. pomůcek, materiálního vybavení terénních pracovníků a zvýšení jejich efektivity, zefektivnění interních procesů (účelnější vedení záznamů o pacientech), edukační činnosti veřejnosti (příbuzných pacientů), vzdělávání personálu a podpory komunikace směrem k veřejnosti

Více informací o projektu www.trutnov.charita.cz
Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016