Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Zábřeh

Webové stránky příjemce grantu www.charitazabreh.cz
Výše grantu

490.176,- Kč (90%)

Cíl projektu

Projekt usnadní geriatrickým a umírajícím pacientům zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí a zajistí jim komplexní a komfortní péči. Díky jeho aktivitám dojde ke zkvalitnění ošetřovatelské péče poskytované cílové skupině. chceme přispět k upevnění rodinných vazeb a soudržnosti rodiny, zapojení rodiny do péče.

Hlavní výstupy projektu

1. Nákup prostředků zdravotnické techniky: 3x elektrické polohovací lůžko, 3x antidekubitní matrace, 1x infúzní pumpa, 2x lineární dávkovač, 3x přenosný oxygenátor, 3x pulsní oxymetr.
2. Nákup osobního automobilu.
3. Vytvoření 1 500 ks letáčků k nabízené službě,
4. Vzdělávání 37 pracovníků 6-ti hodinovým kurzem z oblasti psychických, sociálních a spirituálních potřeb nevyléčitelně nemocných a hospicových pacientů a jejich rodinných příslušníků, 4 pracovníci byli proškoleni prohlubujícím dvoudenním kurzem.
5. Prostřednictvím projektu a fungujícího hospicového týmu ulehčíme ročně minimálně 40 pacientům v terminálním stadiu pobyt v domácím prostředí a účinnou pomoc i jejich blízkým.

Stručný popis projektu

V rámci projektu byla domácí hospicová péče Charity Zábřeh dovybavena potřebnými prostředky zdravotnické techniky pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Byly pořízeny zdravotní, kompenzační a polohovací pomůcky (3x elektrické polohovací lůžko, 3x antidekubitní matrace, 1x infúzní pumpa, 2x lineární dávkovač, 3x přenosný oxygenátor, 3x pulsní oxymetr), které slouží nejen samotnému nemocnému, ale i odbornému personálu k usnadnění ošetřovatelské péče, i jeho rodině a pečujícím osobám. Tito nemocní často nemají nárok na zdravotní či kompenzační pomůcku hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, nebo její vyřizování je zdlouhavé a někteří nemocní se pomůcky ani nedočkají.
Pořízením letáčků jsme přispěli k vyšší informovanosti široké odborné i laické veřejnosti o nabídce komplexnosti domácí hospicové péče, dostupnosti paliativní péče pro pacienty v terminálním stadiu života v domácím prostředí. Chceme také snížit počet pacientů, kteří umírají v hospicích nebo v LDN.
Při péči o pacienty v terminálním stadiu jsme se zaměřili i na dovzdělání pracovníků v oblasti doprovázení nemocného a jeho rodiny.
Z projektu byl zakoupen osobní automobil, který slouží k dopravě pracovníků za pacienty domácí zdravotní a hospicové péče.

Více informací o projektu www.charitazabreh.cz/dhp
Plánovaný termín dokončení realizace30.4.2015