CH.10/3/084 - Domácí hospicová péče - dostupnost a kvalita bez kompromisů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCH.10/3/084 - Domácí hospicová péče - dostupnost a kvalita bez kompromisů
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Zábřeh

Webové stránky příjemce grantu www.charitazabreh.cz
Výše grantu

1.146.047,40 Kč

Cíl projektu

Projekt usnadní geriatrickým a umírajícím pacientům možnost zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí, mezi svými blízkými, budou mít zajištěnou nabídku komplexní péče. Díky jeho aktivitám dojde k dostupnosti a k vysoké kvalitě péče, kterou poskytujeme cílové skupině v obdobném rozsahu i nyní.

Hlavní výstupy projektu

1. Modernizace a obnova zdravotnických prostředků (14x tonometr, 11x pulsní oxymetr, 14x zdravotnická brašna, 9x glukometr, 1x sterilizátor, 8x elektrická polohovací postel + 8x pasivní antidekubitní matrace, 3x aktivní antidekubitní matrace, 1x kyslíková plnička s 8 plnícími lahvemi, 11x pětizásuvková kartotéka, 1x osobní automobil), za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v oblasti geriatrické a paliativní péče.
2. Vznikne celek aktivit, který zlepší komplikovanou situaci cílové skupiny.
3. Informovanost široké odborné i laické veřejnosti o nabídce komplexnosti domácí hospicové péče.
4. Dostupnost a vysoká kvalita paliativní péče pro pacienty v terminálním stadiu života v domácím prostředí.
5. Snížení počtu pacientů, kteří umírají v hospicích nebo v LDN.

Stručný popis projektu

V rámci sub-projektu budou zakoupeny zdravotnické potřeby a přístroje (14x tonometr, 11x pulsní oxymetr, 14x zdravotnická brašna, 9x glukometr, 1x sterilizátor, 8x elektrická polohovací postel + 8x pasivní antidekubitní matrace, 3x aktivní antidekubitní matrace, 1x kyslíková plnička s 8 plnícími lahvemi, 11x pětizásuvková kartotéka), které budou využity ke zvýšení kvality života pacientů v terminálním stadiu v domácím prostředí a jejich rodinných příslušníků, sestry budou mít k dispozici odpovídající přístrojové vybavení. Hospicový tým díky osobnímu automobilu dokáže zajistit péči v celém teritoriu Charity Zábřeh, kartotéka bude sloužit k bezpečnému uchování zdravotnické dokumentace. Bude vytvořeno 2000 ks letáčků s nabídkou zdravotních a sociálních služeb. Všechny sestry domácí zdravotní a hospicové péče (14) budou proškoleny v Komplexní péči o tracheostomované pacienty, 6 sester absolvuje certifikovaný kurz Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou.
Prostřednictvím projektu a fungujícího hospicového týmu ulehčíme ročně minimálně 40 pacientům v terminálním stadiu pobyt v domácím prostředí a účinně pomůžeme i jejich blízkým.

Více informací o projektu www.charitazabreh.cz/dhp
Plánovaný termín dokončení realizace30.10.2016