Základní dokumenty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 12. 2023
  • Publikace Pokyn pro Fond pro přípravu Opatření 
  • Publikace Pokyn NKJ pro Zprostředkovatele programů

Přehled důležitých dokumentů, pokynů a prováděcích pravidel pro Program švýcarsko-české spolupráce.

Rámcová dohoda 

Rámcová dohoda (.PDF, 3306 kB)

Základním dokumentem pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce je rámcová dohoda, která byla mezi Českou republikou a Švýcarskem uzavřena dne 29. 6. 2023. Rámcová dohoda stanovuje obecné principy a základní cíle spolupráce mezi Českou republikou a Švýcarskem, uvádí výši finanční alokace Druhého švýcarského příspěvku pro Českou republiku a vymezuje právní rámec realizace Programu švýcarsko-české spolupráce.

Specifický rámec

Specifický rámec (.PDF, 377 kB)

Specifický rámec určuje tematické oblasti podpory včetně jejich alokace, cílů a strategického zaměření a stanovuje specifická pravidla pro implementaci rámcové dohody, včetně povinností a odpovědnosti subjektů zapojených do implementace Programu švýcarsko-české spolupráce.

Rámec Technické podpory 

Rámec technické podpory (.PDF, 914 kB)

Rámec Technické podpory stanovuje strukturu a podmínky realizace Technické podpory včetně finanční alokace.

Nařízení 

Nařízení o implementaci druhého švýcarského příspěvku (.PDF, 319 kB)

Nařízení o implementaci druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie stanovuje obecná pravidla a postupy pro programy spolupráce v rámci druhého švýcarského příspěvku. Vzhledem k tomu, že byly pro Českou republiku ve Specifickém rámci sjednány výjimky a specifické podmínky, jsou ustanovení Nařízení doplněna o sjednané podmínky mezi Švýcarskem a Českou republikou. 

Pokyn pro Fond pro přípravu Opatření

Pokyn SMPF (.PDF, 1270 kB)
Příloha č. 1 - Application for funding (.XLSX, 53 kB)
Příloha č. 2 - Identifikace příjmového účtu (.DOC, 336 kB)
Příloha č. 3 - Dopis Podmínky přidělení prostředků SMPF (.DOCX, 122 kB)
Příloha č. 4 - Payment Request (.XLSX, 60 kB)

Tento pokyn stanovuje postupy pro financování výdajů na řízení, které vznikly Zprostředkovatelům programů v souvislosti s přípravou programů.  

Pokyn Národní koordinační jednotky pro Zprostředkovatele programů

Pokyn NKJ pro Zprostředkovatele programů (.PDF, 1197 kB)   - v platnosti od 1.12.2023
Příloha č. 1 - Formulář návrhu programu (.DOCX, 146 kB)
Příloha č. 2 - Formulář návrhu rozpočtu (.XLSX, 50 kB)

Pokyn Národní koordinační jednotky pro Zprostředkovatele programů stanovuje pravidla a postupy při implementaci programů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce.