Aktuality

Publikováno

Sborník - Šíření dobré praxe v oblasti péče o seniory v ČR

Prezentováno na konferenci Přenos dobré praxe v péči o seniory v České republice, Vsetín, 23.5.2017, pořádané Ministerstvem financí – Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce ve spolupráci s Diakonií ČCE – středisko Vsetín.

Publikováno

Konference Místní Agenda 21 a Fond environmentální odbornosti

Dne 18.5.2017 se v Hlavním sále Magistrátu hl. m. Prahy konala konference zaměřená na Místní Agendu 21 a Fond environmentální odbornosti (FEO). Prezentace z konference a brožury o FEO a Místní Agendě 21, vydané Ministerstvem životního prostředí, naleznete zde v přílohách.

Statistické informace

Graf - Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce
Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce ()
%
Bezpečnost, stabilita a podpora reforem (33 195 905 CHF) 30
Životní prostředí a infrastruktura (31 532 063 CHF) 29
Podpora soukromého sektoru (12 000 000 CHF) 11
Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj (18 180 000 CHF) 17
Speciální alokace (14 872 029 CHF) 13