Domácí hospicová péče pro dospělé a dětské pacienty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomácí hospicová péče pro dospělé a dětské pacienty
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.mhondrasek.cz
Výše grantu

1 125 600

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu je vznik komplexního systému poskytování domácí hospicové péče dětským a dospělým pacientům, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a umírají. Dílčím cílem sub-projektu je, aby péče o tyto pacienty byla poskytována finančně stabilní organizací která má kvalitní vedení a systém fundraisingu. Abychom zajistili kvalitní péči musíme zajistit dostatečně financování a managament společnosti.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem sub-projektu bude vznik komplexního systému péče o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé pacienty a jejich rodiny, blízké. Tuto péči zajistí organizace stabilní po stránce finanční a za dohledu dostatečného interního vedení.

Stručný popis projektu

Sub-projekt je zaměřen na domácí hospicové péče dětským a dospělým pacientům, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a umírají. Péče je poskytována v domácím prostředí pacientů a do péče je zahrnuta také jejich rodina a ostatní blízcí. Péče bude poskytována bezplatně. Domácí hospicovou péči budou poskytovat dva multidisciplinární týmy, které vznikly v návaznosti na poskytování nové služby dětským pacientům. Multidisciplinární týmy jsou ustanoveny zvlášť pro dětské a zvlášť pro dospělé pacienty. Záměrem sub-projektu je, aby tuto péči poskytovala finančně stabilní organizace, která má zajištěn systém fundraisingu a kvalitní interní řízení.

Více informací o projektu http://www.mhondrasek.cz/1-4-209-209/Projekty-realizovane.xhtml
Plánovaný termín dokončení realizacedokončeno 31.3.2016