Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)Jihočeský kraj
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice

Webové stránky příjemce grantu www.hospicpt.cz
Výše grantu

2 476 582,00

Cíl projektu

Cílem projektu je profesionalizace organizace při současném zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných nestátním zdravotnickým zařízením Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. nevyléčitelně nemocným pacientům a osobám s demencí, včetně rodinných příslušníků těchto osob.

Hlavní výstupy projektu

Projekt byl realizován prostřednitvím těchto aktivit:
- realizaci poradenské činnosti včetně zřízení poradny hospicové péče a poradny pro pozůstalé v městě České Budějovice pro celý Jihočeský kraj
- realizaci osvětových aktivit tvorbu fundraisingové strategie a - realizaci fundraisingových aktivit
- modernizaci IT infrastruktury žadatele.

Stručný popis projektu

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, jež od roku 2005 pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti vedoucí k vyléčení. Cílem zdravotnické péče, kterou hospic poskytuje je dosažení nejlepší možné kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin. Zajišťuje, aby člověk mohl co nejplněji a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud možno s blízkými. Potřebným pomáháme také v nově vybudovaném zařízení pro osoby s různými druhy demencí, především pak Alzheimerovou chorobou. Domov Matky Vojtěchy poskytuje potřebnou péči těm pacientům, o které nemůžeme, z důvodu specifičnosti jejich onemocnění, pečovat v hospici a také rodina již péči o tyto pacienty nezvládá.

Více informací o projektu http://www.hospicpt.cz/prachatice/texty/87-mzdr-+-ch-ii.-2014-16
Plánovaný termín dokončení realizace30. 9. 2016