Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.alzheimer.cz
Výše grantu

2 310 362

Cíl projektu

Cílem projektu Rozvoj kontaktních míst ČALS byla podpora stávajících kontaktních míst České alzheimerovské společnosti a také zajištění funkčních kontaktních míst v krajských městech, v nichž se žádné kontaktní místo před zahájením projektu nenacházelo.

Hlavní výstupy projektu

Komplexní péče; pět nových kontaktních míst ČALS v krajských městech.

Stručný popis projektu

Projekt sestával ze tří základních aktivit: podpora stávajících kontaktních míst zaměřená především na organizační rozvoj, doplnění sítě kontaktních míst (Ústí nad Labem, Zlín, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava) a vzdělávací program pro poradce pro lidi s demencí a jejich rodiny a lektory a jejich následná supervizní podpora. V rámci projektu také vznikly tři brožurky.

Více informací o projektu www.alzheimer.cz
Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2016