Základní informace

Úvodní informace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci Programu švýcarsko-české spolupráce II.

ilustrace