Obnova vybavení a rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuObnova vybavení a rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Farní charita Starý Knín

Webové stránky příjemce grantu www.socialnipece.cz
Výše grantu

přiděleno 507 650, čerpáno: 400 845,5

Cíl projektu

vytvořit komplexní program péče: obnovit a rozšířit vybavení ošetřovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek, vzdělat zdravotní sestry, poskytnout informace pacientům a jejich rodinám

Hlavní výstupy projektu

pořízené vybavení (17 ks), absolvované kurzy (25), vytvořené letáky (4 sady po 1000 ks)

Stručný popis projektu

Obsahem projektu bylo pořízení nového vybavení pro ošetřovatelskou službu - domácí zdravotní péči a půjčovnu kompenzačních pomůcek, vzdělání zdravotních sester a zpracování informačních letáků pro pacienty a jejich rodiny. Vznikl tak komplexní program péče.

Více informací o projektu www.socialnipece.cz
Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2016