Hospic sv. Zdislavy - Mobilní multidisciplinární paliativní péče - podpora života s nevyléčitelnou chorobou v přirozeném prostředí v okrese Třebíč

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuHospic sv. Zdislavy - Mobilní multidisciplinární paliativní péče - podpora života s nevyléčitelnou chorobou v přirozeném prostředí v okrese Třebíč
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihomoravský kraj
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Diecézní charita Brno, Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

Webové stránky příjemce grantu

dchb.charita.cz

Výše grantu

1 400 000 Kč

Cíl projektu

Zvýšit kvalitu, posílit terénní péči o nevyléčitelně nemocné v různých stádiích choroby včetně závěru života a podpořit také jejich blízké v doprovázení v přirozeném domácím prostředí.

Hlavní výstupy projektu
  1. Vybavená, moderní mobilní specializovaná jednotka paliativní péče zajišťující komplexní péči v regionu Třebíčska,
  2. zlepšení kvality života nevyléčitělně nemocných a jejich blízkých,
  3. podpora hospicového týmu,
  4. seznámení zdravotních i sociálních pracovníků v regionu s problematikou domácí specialiazované paliativní péče
Stručný popis projektu

Domácí hospic sv. Zdislavy vstoupil v kraji Vysočina do pilotního programu MZ ČR a VZP k ověření modelu Mobilní specializované paliativní péče, se zapojením komplexního multidisciplinárního týmu včetně zajištění 24/7 péče specializovanými zdravotními sestrami a lékaři v terénu. Projekt je provozně podpořen založením specializované ambulance paliativní medicíny. Klíčové aktivity: 1) materiální, technické a investiční vybavení pro práci mobilního paliativního týmu, 2) vzdělávání - odborná konference v tématech specializované paliativní péče, regionální semináře, odborná supervize týmu

Více informací o projektu http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/domaci-hospic-sv-zdislavy-trebic
Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016