Posílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního hospice Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPosílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního hospice Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Oblastní charita Červený Kostelec

Webové stránky příjemce grantu www.ochck.cz
Výše grantu

1 173 457,80

Cíl projektu

Cílem projektu je další rozvoj terénní paliativní péče poskytované Mobilním hospicem Anežky České, zkvalitňování jeho služeb a jejich dostupnosti, navyšování kapacit a předávání jeho zkušeností dalším zájemcům.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem projektu je komplexní program péče nabízené Mobilním hospicem Anežky české obsahující zvýšení mobility a dostupnosti terénní zdravotní péče díky dostupnější dopravě personálu i vybavení do domácností nemocných, zkvalitěnní služeb poskytovaných tímto hospicem i posilování kvality služeb poskytovanými dalšími subjekty.

Stručný popis projektu

Mezi aktivity projektu patří zkvalitnění a rozšíření služeb půjčovny zdravotnických pomůcek, zlepšení dostupnosti a mobility služeb díky lepšímu zajištění dopravy pracovníků i zdravotnických pomůcek, dále vzdělávání vlastních zaměstnannců, zvyšování informovanosti veřejnosti o službách terénní paliativní péče a vzdělávání dalších poskytovatelů terénních paliativních služeb.

Více informací o projektu http://www.ochck.cz/program-implementace-svycarsko-ceske-spoluprace.html
Plánovaný termín dokončení realizace30.10.2016