Rozvoj domácí ošetřovatelské péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj domácí ošetřovatelské péče
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Diecézní charita Brno

Webové stránky příjemce grantu www.tisnov.charita.cz
Výše grantu

622 647 Kč

Cíl projektu

Zlepšení dostupnosti a kvality ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stadiu nemoci, zlepšení situace cílové skupiny. Modernizace zdravotnických prostředků a jejich používání, podpora komplexních programů péče.

Hlavní výstupy projektu

Zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné a umírající osoby, zvýšení dostupnosti péče, zefektivnění dokumentace

Stručný popis projektu

Rozvoj domácí ošetřovatelské péče v oblasti geriatrické a paliativní péče na území OCH Tišnov. Jedná se o program komplexní péče o osoby dlouhodobě nemocné a program komplexní péče o osoby umírající. Programy propojují jak investiční, tak neinvestiční aktivity, aby došlo ke zlepšení komplikované situace dotčených osob.

Více informací o projektu http://tisnov.charita.cz/sluzby-och-tisnov/charitni-osetrovatelska-sluzba/projekt-rozvoj-domaci-osetrovatelske-pece/
Plánovaný termín dokončení realizace10/2016