FN Ostrava-Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuFN Ostrava-Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Fakultní nemocnice Ostrava

Webové stránky příjemce grantu www.fno.cz
Výše grantu

21 137 476,00 Kč

Cíl projektu

Zvýšení kvality péče o dlouhodobě nemocné pacienty

Hlavní výstupy projektu

Komplexní program péče, zlepšení celkové situace cílové skupiny

Stručný popis projektu

V rámci projektu je v LDN Klokočov realizován komplexní program ke zlepšení dostupnosti a kvality péče pro osoby dlouhodobě nemocné. V rámci komplexního programu byly provedeny stavební práce v objektech LDN, pořízeno nové vybavení a proběhnou vzdělávací akce jak pro personál, tak i pro pacienty.

Více informací o projektu http://www.fno.cz/projekty/informace-o-realizaci-projektu-program-svycarsko-ceske-spoluprace
Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016