Zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Pomadol s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu http://www.pomadol.cz/
Výše grantu

477 472 Kč

Český partner projektu

Pomadol s.r.o.

Cíl projektu

Zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro osoby dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stadiu nemoci v Olomouci a Olomouckém kraji

Hlavní výstupy projektu

dostupnost kvalitních mobilních kompenzačních pomůcek, - zrychlení a zlepšení vykazování zdravotní dokumentace, - zrychlení a zkvalitnění přepravy těchto pomůcek, - vyškolený personál pro poskytování tohoto druhu péče, - poskytování duchovní a psychologické péče klientům

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na poskytování komplexní zdravotní péče osobám dlouhodobě nemocným a osobám v terminálním stádiu nemoci, předmětem sub-projektu je modernizace a obnova kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek, řešení dopravy těchto pomůcek, IT nástroje pro dokumentační a komunikační činnost a dále vzdělávání (školení) zdravotního personálu agentury a prohloubení spolupráce agentury s duchovním a psychologem pro naplnění i ostatních potřeb klientů

Více informací o projektu www.pomadol.cz
Plánovaný termín dokončení realizace1.11.2015