Podpora laické péče o geriatricknemocné a nemocné v závěru života

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora laické péče o geriatricknemocné a nemocné v závěru života
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Webové stránky příjemce grantu

www.diakonie.cz www.pecujdoma.cz

Výše grantu

3 527 082,- Kč

Švýcarský partner projektu

Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Phlegerinnenschule

Cíl projektu

Cílem projektu je pomoc a podpora laickým pečujícím, kteří se starají o své blízké v seniorském věku - geriatricky nemocné nebo nemocné v závěru života.

Hlavní výstupy projektu

Vzdělávací programy pro laické pečující, vytvoření "Centra pro podporu laické péče", instruktážní videa na DVD; odpobrné poradenství (souhrn rad z poraden na webu) a konference.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu laických pečujících o osobu blízkou, kteří jsou v české společnosti stále opomíjeni, ačkoli jsou v dlouhodobé péči nepostradatelní a hrají v ní klíčovou roli. Aktivitami zaměřenými na vzdělávání, poradenství a další formy podpory reagujeme na potřeby a konkértní poprávku počujících, s cílem posílit jejich dovednosti, znalosti a kompetence, aby pečování lépe zvládali. Všechny aktivity jsou vzájemně provázány a vytváří synergii, aby podpora pečujících byla skutečně účinná.

Více informací o projektu www.pecujdoma.cz
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016