Komplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci - první komplexní a modelové řešení v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKomplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci - první komplexní a modelové řešení v České republice
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Oblastní charita Červený Kostelec

Webové stránky příjemce grantu www.ochck.cz
Výše grantu

2 860 445,70 Kč

Švýcarský partner projektu

město Küsnacht

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytování komplexně provázaného systému paliativní péče zahrnujícího terénní, ambulantní i lůžkovou péči a zlepšení kvality těchto služeb. Dalším cílem je současně posilování žadatele jako modelové neziskové organizace pečující o umírající, rozšíření kapacity terénních služeb, vzdělávání pracovníků a informování veřejnosti o možnostech poskytování těchto služeb spojené s multiplikačním efektem.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem projektu je komplexní program péče o nemocné osoby z cílové skupiny těžce nemocných a umírajících poskytovanou v jejich domácnostech prostřednictvím Mobilního hospice Anežky České, ambulantní formou prostřednictvím Ambulance paliativní péče i lůžkovou péči v pobytové formě zajišťovanou Hospicem Anežky České.

Stručný popis projektu

Projekt byl zahájen 4. 10. 2013 a trval do 1. 10. 2015. Během jeho realizace bylo uskutečněno několik aktivit. Jednou z nich bylo pořízení vybavení středisek paliativní péče. Byly zakoupeny zdravotnické pomůcky do půjčovny, např. skládací polohovací postele včetně matrací, přenosné stříkačkové infuzní dávkovače, oxygenerátory, klozetové židle apod. Zároveň bylo modernizováno IT a SW vybavení.
Dále bylo realizováno jak vzdělávání pro personál realizátora, tak byla vzdělávána odborná i laická veřejnost. Proběhly 2 šestidenní kurzy domácí hospicové péče a 2 konference. První konference se uskutečnila 16. 10. 2014 v Náchodě a krom 33 lékařů se zúčastnilo 109 studentů středních škol a 291 zdravotních sester, sociálních pracovníků a ostatních zájemců o problematiku paliativní péče.
Druhá konference konaná 14. 5. 2015 v Trutnově byla určena primárně lékařům, kterých se zúčastnilo 57. Kromě nich zde bylo 29 ostatních účastníků, převážně zdravotních sester.
Prostřednictvím publicity projektu došlo k informovanosti laické i odborné veřejnou o poskytovaných službách. Bylo vytištěno a distribuováno několik druhů propagačních materiálů, vydány tiskové zprávy, zveřejňovány zprávy v bulletinu organizace apod.
Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí s evaluací.

Více informací o projektu http://www.ochck.cz/komplexni-paliativni-pece-o-tezce-nemocne-a-umirajici-pri-hospici-anezky-ceske-v-cervenem-kostelci-prvni-komplexni-a-modelove-reseni-v-cr.html
Plánovaný termín dokončení realizace1.10.2015