Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s.
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Webové stránky příjemce grantu

www.sanatorium-jablunkov.cz

Výše grantu

16 966 706,86 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění služeb v péči o zdraví geriatrických pacientů v Sanatoriu Jablunkov, a.s. vytvořením kvalitnějších podmínek pro poskytování následné péče o seniory na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a jednotce ošetřovatelské péče. Aplikace aktivního modelu přístupu seniorů ke zdravotní péči, tj. adekvátní diagnostika - léčba - doléčení - rehabilitace - návrat do domácí péče.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce oddělení LDN včetně vybavení interiérovým nábytkem a rehabilitačním přístrojovým vybavením. Dodávka polohovatelných lůžek pro obě oddělení. Proškolení ošetřovatelského personálu obou oddělení pro poskytování komplexního programu péče o seniory.

Stručný popis projektu

Dochází k celkové rekonstrukci jednoho oddělení (LDN), kdy pro každý dvoulůžkový pokoj je vybudováno samostatné sociální zařízení, nainstalováno nové vybavení (elektrická polohovatelná lůžka s antidekubitní matrací, noční stolky, polohovatelná křesla), nové signalizační zařízení pro komunikaci pacient - personál. Zřízení nové rehabilitační místnosti včetně kompletního vybavení rehabilitačními přístroji, společenské místnosti, která zároveň slouží i jako jídelna včetně vybavení. Součásti je i kompletní rekonstrukce všech služebních prostor - pracovna lékaře, sesterna, denní místnost sester, kuchyňka, čistící místnost, vše včetně vybavení. Vybavení oddělení JOP elektrickými polohovatelnými lůžky s antidekubitárními matracemi. Realizace řady akreditovaných vzdělávacích kurzů pro personál obou oddělení s cílem zkvalitnit komplexní péči o seniory.

Plánovaný termín dokončení realizace06.2016