Auto a zdravotní pomůcky pro charitní domácí hospicovou péči Bárka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuAuto a zdravotní pomůcky pro charitní domácí hospicovou péči Bárka
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Diecézní charita Brno oblastní charita Jihlava

Webové stránky příjemce grantu http://jihlava.charita.cz/barka/
Výše grantu

573 500

Cíl projektu

Pořízení nového vybavení a pomůcek pro terénní hospic

Hlavní výstupy projektu

2x auto, 4x notebook, 3x tonometr, 3x oxymetr, 1x odsávačka

Stručný popis projektu

Pořízení nového vybavení a pomůcek pro terénní hospic zajistí lepší dostupnost péče v regionu a větší momentální dostupnost.

Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2016