Domácí a paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomácí a paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Středočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Bc. Kamila Sedláková, Malyra - nestátní zdravotnické zařízení

Webové stránky příjemce grantu www.malyra.cz
Výše grantu

424 995,60 Kč

Cíl projektu

Vzdělávání sester domácí zdravotní péče, zvýšení informovanosti veřejnosti a doplnění přístrojového vybavení pracoviště a vozového parku.

Hlavní výstupy projektu

Zlepšení komunikačních dovedností sester, doplnění přístrojového vybavení, obnova vozového parku, zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech zajištění zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacientů.

Stručný popis projektu

Realizace projektu umožní rozšíření poskytování péče na územín okresu Mladá Boleslav. Cíl je získání nových dopravních prostředků, věcného technického vybavení, proškolení zaměstnanců a rodin nemocných paciantů a vydání propagačního materiálu k poskytování Domácí a paliativní péče. Výstupy - modernizace domácí ošetřovatelské péče a zlepšení technického zázemí, zlepšení informovanosti veřejnosti v oblasti paliativní péče a péče o seniory. V rámci území spolupracujeme jak s nemocnicemi tak s regionálními onkologickými centry pro spádová území a onkologickými centry fakultních nemocnic spádového území.

Více informací o projektu http://malyra.cz/gallery/domaci-a-paliativni-pece-dustojny-a-kvalitni-zivot-az-do-konce/
Plánovaný termín dokončení realizace8.2016