Zkvalitnění služeb Domácí zdravotní péče v ONMB

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZkvalitnění služeb Domácí zdravotní péče v ONMB
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Webové stránky příjemce grantu

www.klaudianovanemocnice.cz

Výše grantu

499 923,00 Kč

Český partner projektu

Ministerstvo zdravotnictví

Cíl projektu

Zlepšení dostupnosti a kvality poskytované domácí zdravotní péče

Hlavní výstupy projektu

Vozík mechanický ocelový 2 kusy, chodítka: čtyřkolové 1 kus, dvoukolové 2 kusy, pevné nastavitelné 2 kusy Nemocniční lůžko s příslušenstvím, jídelním stolečkem a matrací 2 kusy, inf. stojany 3 kusy Pomůcky pro přesun: kluzné podložky - různé 16 kusů, transport. deska 1 kus Rehabilirační pomůcky: molitanové a masážní míčky, činky, podložky Polohovací pomůcky: válce, klíny, hady, éčka s fixací IT: PC, Antivirus, laptop, monitor, telefon se záznamníkem, tiskárna

Stručný popis projektu

Cílem sub-projektu je rozšíření a zkvalitnění poskytované domácí ošetřovatelské péče. Zakoupené pomůcky zvýší kvalitu poskytované péče a zároveň budou saturovány požadavky klientů ohledně zápůjčky vybavení pro zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče.

Více informací o projektu

www.klaudianovanemocnice.cz - oddělení domácí péče

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016