Speciální alokace

Tato prioritní oblast zahrnuje grant pro realizaci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace a další alokace pro činnosti nezbytné pro celkovou podporu realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (technickou asistenci, prostředky pro přípravu projektů). Celkový přidělený grant činí 14 872 029 CHF.

ilustrace

Blokový grant

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace podporuje sociální a environmentální projekty neziskových organizací, které působí v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Fond s celkovou výší grantu 6 585 564 CHF umožní realizaci desítek sub-projektů.