Nákup zdravotnických pomůcek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuNákup zdravotnických pomůcek
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu http://domacipecehk.cz/
Výše grantu

541 004 Kč

Cíl projektu

Zlepšení dostupnosti a kvality ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu nemoci v oblastech geografického zaměření.

Hlavní výstupy projektu

Nákup zdravotnicckých pomůcek, Realizace školicích a edukačních akcí

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení a zeefektivnění ošetřovatelské a rehabilitační péče o dlouhodbě a terminálně nemocné klienty. V rámci projektu budou jednak nakoupeny zdravotnické pomůcky, které jsou velmi nákladné a pacitenti si je nemohou dovolit, zároveň také dojde ke zvýšení kvalifikace ošetřujícího personálu.

Plánovaný termín dokončení realizace31.9.2016