Model komunitní péče v regionu Jesenicka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuModel komunitní péče v regionu Jesenicka
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)Olomoucký kraj
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

ZAHRADA 2000 z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.zahrada2000.cz
Výše grantu

1 913 372,10

Cíl projektu

Posílení profesionální dlouhodobé terénní péče o osoby s chronickým duševním onemocněním na Jesenicku.

Hlavní výstupy projektu

Regionální tým spolupracujících organizací
Terénní tým odborníků ze zdravotní a sociální oblasti
Vzdělávání osob s duševním onemocněním
Vzdělávání rodinných příslušníků a osob blízkých osobám s DO
Destigmatizační kampaň

Stručný popis projektu

V rámci sub-projektu se v regionu podpoří péče o osoby s duševním onemocněním v domácím prostředí a současně se posílí spolupráce a koordinace zdravotnických zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků pověřených úřadů státní správy při řešení pomoci osobám s duševním onemocněním.

Více informací o projektu http://www.zahrada2000.cz/storage/turek/Tiskova%20zprava%20MZ_kmo.pdf
Plánovaný termín dokončení realizace9/2016