Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Pro realizaci 23 individuálních projektů a Fondu Partnerství byl udělen grant v celkové výši 33 195 908 CHF. Projekty jsou zaměřeny na podporu spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty, zlepšení podmínek pro seniory, oblast prevence a zvládání katastrof, soudnictví a boj proti korupci.

ilustrace

V této oblasti zaměření je podpořeno 10 individuálních projektů s celkovou výší grantu 13 052 423 CHF v oblasti zavádění nových metod sociální práce se seniory a Fond Partnerství s celkovým grantem ve výši 5 050 000 CHF se zaměřením na přenos know-how mezi českými a švýcarskými subjekty.