Podpora soukromého sektoru

Tato prioritní oblast je zaměřena na podporu podnikání finančními nástroji a na efektivní implementaci Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností. Celkový přidělený grant činí 12 000 000 CHF.

ilustrace

Financování malých a středních podniků

V této oblasti se jedná o aktivity programu Inostart s celkovým grantem 10 000 000 CHF, který je zaměřen na podporu financování inovativních projektů začínajících podnikatelů. Celkový grant na realizaci programu Inostart činí 10 000 000 CHF.

Zlepšení regulace ve finančním sektoru

Realizace v této oblasti probíhá v rámci individuálního projektu s celkovým grantem 2 000 000 CHF. Cílem projektu je podpora zavádění mezinárodních auditorských standardů ISA, oblast veřejného dohledu nad auditem a posílení vazby mezi daňovou oblastí a účetnictvím.