Kvalitnější život i v nemoci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKvalitnější život i v nemoci
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Slezská diakonie Ostrava

Webové stránky příjemce grantu www.slezskadiakonie.cz
Výše grantu

1 266 984 CHF

Cíl projektu

Humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče a zvýšení kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální péče o seniory.

Hlavní výstupy projektu

rekonstrukce budovy na ulici Rolnická, Ostrava Nová Ves,
přístavba 1 nad-podlažního patra,
zavádění nových sociálních metod a tím zvýšení kvality života klientů,
rozšíření nabídky sociálních služeb o Domov se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti

Více informací o projektu http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/stranky91
Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016