Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuModernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Konice

Webové stránky příjemce grantu www.konice.charita.cz
Výše grantu

650 300,- Kč

Cíl projektu

Cílem je doplnění parku zdravotních a kompenzačních pomůcek v depozitu poskytovatele domácí ošetřovatelské péče Charity Konice (CHOS) sloužící k zapůjčení klientům v domácí péčí využívajících péče CHOS. Došlo tím ke zlepšení komfortu klientů a zároveň umožnilo pracovníkům CHOS poskytování péče ve vyšším standardu. Technické zázemí pro komunikaci reflektuje na potřebu zvýšení efektivity CHOS větší flexibilností a dosažitelností pracovníků CHOS. Potřebné vybavení PC je v návaznosti na stále se rozšiřující možnosti prostředí elektronické komunikace pro zázemí CHOS nezbytné pro rychlé a optimální pořizování administrativních úkonů spojených s CHOS.

Hlavní výstupy projektu

- obnova, doplnění a modernizace parku zdravotnických pomůcek
- využití nových trendů a možností výrobci pomůcek nabízených
- optimalizace dle obvyklých požadavků klientů v návaznosti na zkušenosti poskytovatele
- využití informací získaných z anonymního průzkumu mezi klienty
- vybavení personálu CHOS mobilními telefony (lepší komunikace s klienty, ošetřujícím či odborným lékařem, vyšší efektivita)
- vybavením zázemí CHOS výpočetní technikou (PC s příslušenstvím, 1 společná tiskárna – multifunkční zařízení) pro lepší informovanost, komunikaci, plynulejší zpracovávání administrativních podkladů CHOS v elektronické podobě.

Stručný popis projektu

Sub-projekt - se skládá ze dvou samostatných Aktivit, které v souhrnu zaručují vyšší efektivitu a standard poskytované péče. Jeho cílem je umožnění vyššího komfortu klientů a vytvoření nezbytných podmínek v potřebné úrovni pro poskytování ošetřovatelské zdravotnické péče v domácích podmínkách klientů. S tím souvisí také modernizace technického zázemí pro komunikaci umožňující vyšší efektivitu poskytované péče ve stanoveném rozsahu. Aktivita 1 - Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků je zaměřena na doplnění chybějících nebo poškozených zdravotnických pomůcek v depozitu Charity Konice. Aktivita 2 - Technické zázemí pro komunikaci se orientuje na zlepšení podmínek pro práci poskytovatele CHOS. Vybavení personálu CHOS mobilními telefony bude zlepšena dostupnost a flexibilita ošetřovatelské péče. Zlepšení komunikace s klienty, ošetřujícími lékaři a zdravotními pojišťovnami je důležité pro efektivnější poskytování terénní ošetřovatelské služby. Dovybavení administrativního zázemí zároveň zjednoduší provádění administrativních úkonů spojených s CHOS.
Umožnění domácí péče je v případě uzpůsobení nezbytných podmínek přínosné pro celkovou zdravotní prognózu klienta. Domácí péče je také zdrojem ekonomizace péče o seniory, odbourává nákladovost péče ve stacionárních zdravotnických zařízeních.

Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2014