Zvýšení kvality a dostupnosti péče pro seniory, nemocné a umírající v domácím prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvýšení kvality a dostupnosti péče pro seniory, nemocné a umírající v domácím prostředí
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Středočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

RUAH o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ruah-ops.cz
Výše grantu

1 188 590,- Kč

Cíl projektu

Ke zvýšení kvality a dostupnosti péče potřebujeme zajistit 3 podstatné oblasti: co nejrychlejší dostupnost péče ve venkovském regionu, dostatek kompenzačních pomůcek a vysoce kvalifikovaný personál. Cílem tohoto sub-projektu je posílení organizace ve všech těchto oblastech tak, aby dostupnost péče byla pro více pacientů s větším komfortem.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem sub-projektu bude nákup auta pro převoz kompenzačních pomůcek – především polohovacích postelí, které jsou nejčastěji využívanou pomůckou především v paliativní péči. Nákup dalšího auta umožní větší flexibilitu zdravotních sester, které jsou dostupné i v nočních hodinách. Nákup kompenzačních pomůcek zvýší dostupnost péče pro pacienty přímo v jejich prostředí. Díky dostatečnému množství pomůcek budeme schopni reagovat rychleji na požadavky nemocnic při převzetí pacientů do péče v terminálním stádiu a zajistíme i větší komfort při jejich péči v domácím prostředí. Součástí projektu budou odborná školení personálu, která pomohou zvýšit kvalitu péče z hlediska odborného i lidského.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení kvality a dostupnosti domácí péče pro seniory a nevyléčitelně nemocné v okrese Benešov. Organizace RUAH poskytuje sociální i zdravotní služby v domácím prostředí se zvláštním zřetelem na specializovanou paliativní péči v nepřetržitém režimu. Tato služba je propojena s Ambulancí paliativní medicíny a poradnou klinického psychologa, které jsou rovněž registrovanou službou RUAH o.p.s. Multidisciplinární tým zajišťuje vysoce specializovanou paliativní péči o umírající v domácím prostředí.

Více informací o projektu http://ruah-ops.cz/projekty/
Plánovaný termín dokončení realizace06/2016