Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činnosti organizace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOsvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činnosti organizace
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s.

Webové stránky příjemce grantu www.huntington.cz
Výše grantu

1.107.450 Kč

Cíl projektu

Hlavním cílem je zajištěné vhodné péče pro pacienty s Huntingtonovou chorobou (HCH) po celém území ČR, v rámci stávající sítě pečovatelských zařízení. V období nemoci, kdy již péči o pacienta nezvládá rodina, je vhodné využít takového pečovatelského zařízení, které je snadno dostupné, aby nedocházelo k úplnému odtržení pacienta od rodiny – možnost častých návštěv bez problému nákladnosti cestování na dlouhou vzdálenost. Informování pracovníků o HCH a péči o pacienta je velice důležité, aby měli možnost pochopit o čem je HCH a jak je možné zvládnout přijetí a péči o pacienta s HCH.

Hlavní výstupy projektu

Zvýšení informovanosti o HCH v oblasti péče o pacienty s HCH, zvýšení možností umístění pacientů. Zajištění financování činnosti organizace. Zajištění kompletní administrační agendy spojené s realizací projektu. Snadné a rozsáhlé informování široké veřejnosti o HCH.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání pečovatelů, zaměstnanců pečovatelských zařízení a studentů a zaměstnanců vzdělávacích institucí. Systém přednášek má za cíl seznámit tyto osoby s problematikou HCH a péče o tyto pacienty. HCH je velmi specifické neurodegenerativní dědičné onemocnění, které je zejména v oblasti péče složité a vyžaduje komplexní přístup k jednotlivým projevům nemoci (nebezpečí pádů, aspirací, obtíže s přijímáním stravy, atd.). V naší společnosti nejsou pečovatelé ani jiní odborníci dostatečně informováni o úskalích péče o pacienty s HCH.

Více informací o projektu http://prednasky.huntington.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016