Kvalitní paliativní péče v domácím prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKvalitní paliativní péče v domácím prostředí
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Seniorcentrum OASA, s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu www.agentura-oasa.cz
Výše grantu

421 230

Cíl projektu

Zvýšit úroveň kvality paliativní péče poskytované v domácím prostředí na regionálním území (Novojičínsko). Naplnění tohoto cíle přispěje k naplnění cílů Programu švýcarsko-české spolupráce (posílení zdravotní péče se zvláštním důrazem na regionální úroveň se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany, dlouhodobě nemocné a umírající.

Hlavní výstupy projektu

10ks el.polohovacích lůžek 10ks antidekubitních matrací, 10ks nočních stolků, 1 osobní automobil, 3ks PC a 1ks notebook

Stručný popis projektu

V rámci vykonávání naší činnosti se v současnosti potýkáme s několika problémovými oblastmi, které nám případná realizace sub-projektu pomůže vyřešit a což zároveň napomůže zvýšit kvalitu ošetřovatelské péče, kterou poskytujeme našim pacientům.

Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2016