Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a. s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuModernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a. s.
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Příjemce grantu

Bílovecká nemocnice, a.s.

Webové stránky příjemce grantu www.nvb.cz
Výše grantu

51.966.446,69 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné včetně rehabilitace

Hlavní výstupy projektu

Modernizace prostor, vybavení lůžky, mobiliář, zvýšení kvality personálu (školení, kursy).

Stručný popis projektu

Realizací projetku se vysoce zvýší standard a kvalita péče o dlouhodobě nemocné pacienty hlavně tím, že lůžková část bude soustředěna do dvou pater nad sebou v jedné budově. Také nově vznikne jednotka paliativní péče a bude umožněna lepší diferenciace zdravotní a rehabilitační péče podle diagnóz a závažnosti zdravotního stavu. Velkým přínosem rovněž bude zrekonstruovaná rehabilitace v tomtéž objektu a také zvýšení kvalifikace personálu rehabilitace a oddělení následné péče formou kursů a školení s certifikáty. Nově vznikne místnost pro důstojné rozloučení se zesnulými a místnost pro klidné rozhovory s pacientem a rodinou.

Plánovaný termín dokončení realizace9/2016 stavební část, 11/2016 kompletní vybavení

Související informace: