Program komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuProgram komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky příjemce grantu www.rychnov.charita.cz
Výše grantu

2.701.025,75 Kč

Švýcarský partner projektu

Německý partner projektu:

  1. Caritasverband für das Dekanat Zollern e.V. Hechingen
  2. Lukas Hospiz GmbH, Herne
Cíl projektu

Posílení a zlepšení zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné osoby, osoby v terminálním stadiu nemoci, včetně geriatrické péče, se specifiky zařízení Farní charity. Zvýšení kvalifikace ošetřujícího personálu v této oblasti. Pořízení speciálních přístrojů pro rehabilitaci a zlepšení koordinace pohybů.

Hlavní výstupy projektu

Metodický manuál : Program komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné, díky projektu byly zakoupeny speciální přístroje pro rehabilitaci a koordinaci pohybů, zvýšena kvalifikace ošetřujícího personálu, bude vydán metodický manuál, objasňující jednotlivé nemoci a doporučující přístupy k nemocným seniorům, jejich rehabilitaci apod.

Více informací o projektu www.rychnov.charita.cz
Plánovaný termín dokončení realizace30.9.2016