Vzděláváním blíže potřebným

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVzděláváním blíže potřebným
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)Jihočeský kraj
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice

Webové stránky příjemce grantu www.hospicpt.cz
Výše grantu

1 495 274,40

Cíl projektu

Hlaním cílem bylo snížení počtu osob, které závěr svého života zbytečně tráví v nemocnicích či LDN skrze větší zapojení rodinných příslušníků do péče o jejich blízké a skrze vyšší informovanost lékařů, zdravotních sester či sociálních pracovníků o možnostech a výhodách péče o nevyléčitelně nemocné a pacienty s demencí.

K dílčím cílům projektu patřilo:

  1. vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v oblasti paliativní hospicové péče
  2. napomoci umírajícím pacientům a pacientům s demencí lidsky důstojně prožít jejich nemoc a utrpení v domácím prostředí a zabezpečit takové podmínky, které zvýší jejich psychickou relaxaci a zabezpečí kvalitu života až do jeho konce,
  3. snížit počet osob, jimž není v jejich posledních dnech poskytována odborná a vhodná pomoc odpovídající jejich zdravotnímu stavu,
  4. rozšířit povědomí veřejnosti o možnostech hospicové péče a péče o osoby s demencí a jejich výhodách.
Hlavní výstupy projektu

V rámci projektu došlo k těmto aktivitám:
1) Realizace vzdělávacích ativit
2) Realizace osvětových aktivit
3) Podpora fundraisingových aktivit

Stručný popis projektu

Projekt byl zaměřen na zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech hospicové paliativní péče a péče o pacienty s demencí. Smyslem bylo zamezení porušování lidských práv a diskriminace starých, umírajících osob. Aktivity projektu umožnily minimalizovat případy pacientů, jež umírají v bolesti díky strachu, mýtům, předsudkům a neinformovanosti jich samotných, rodinných příslušníků či odborné zdravotnické veřejnosti.

Více informací o projektu http://www.hospicpt.cz/prachatice/texty/86-mzdr-+-ch-i.-2013-2015
Plánovaný termín dokončení realizace30. 9. 2015