Rekostrukce a modernizace oddělení následné péče Beskydského rehabilitačního centra

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRekostrukce a modernizace oddělení následné péče Beskydského rehabilitačního centra
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.

Webové stránky příjemce grantu http://www.brc.cz/
Výše grantu

14 504 391,19

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu, který je mj. v souladu s rozvojovými cíly MSK v oblasti poskytování zdravotní péče je podpora dostupnosti zdravotní péče se zaměřením na geriatrické pacienty.

Cílem sub-projektu je vybudování specializovaného pracoviště v rámci areálu BRC, které bude sloužit výhradně geriatrickým pacientům. Vznikne tak nové komfortní léčebné oddělení s komplexními službami pro tuto klientelu.

Hlavní výstupy projektu

Moderní oddělení následné péče pro geriatrické pacienty s komfortním ubytováním s celkovou kapacitou 32 lůžek. Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením jsou vybaveny pro seniory – sklopnými sedačkami nebo židlemi do sprch, naklápěcími zrcadly, madly. Pokoje jsou vybaveny polohovacími elektrickými lůžky s kvalitními antidekubitními matracemi, v každém pokoji je televize a lednice. V přízemí vznikl vstupní vestibul s audiovizuální technikou pro sledování vnitřního vzdělávacího kanálu BRC, sloužící také jako čekárna před rehabilitací a k dalším aktivizačním programům pro pacienty. Jsou zde k dispozici i počítače s výukovým manuálem pro komunikaci na internetu. Na vestibul navazuje mimořádně kvalitně vybavené oddělení léčebné rehabilitace s individuální i skupinovou fyzioterapií, ergoterapii, masérnou, světloléčbou, vodoléčbou, elektroléčbou, lymfordenážemi a oxygenoterapií. Propojení a maximální využitelnost všech tří podlaží objektu zajišťuje osobní výtah.

Stručný popis projektu

Rekonstrukcí LD Dr. Maye vznikne zvýšená kapacita následných lůžek pro geriatrické pacienty z 20 na 32 a to v jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, vše technicky splňující potřeby imobilních pacientů (dorozumívací zařízení u lůžka i v prostoru hygienického zařízení, polohovací postele, polohovací křesla, optimalizovaný nábytek pro geriatrické klienty, jídelna a kuchyňka upravena a vybavena pro servírování stravy imobilním pacientům, osobní výtah propojující všechna podlaží – léčebné provozy v přízemním podlaží, ubytovací a stravovací služby v I. nadzemním podlaží; vybudování velké koupelny pro imobilní pacienty s příslušným vybavením kompenzačními pomůckami – sklopné sedačky do sprchy, sprchová židle, madla apod. V malé místnosti vedle koupelny bude zabudována myčka podložních mís). Dále vzniknou ubytovací a volnočasové (společenská místnost – klubovna a cvičební sál) kapacity v podkrovních prostorech a v 1.NP. Samozřejmé bude i zázemí pro zdravotnické pracovníky – lékaře, ošetřovatelský personál v blízkosti ubytování pacientů. Přízemní podlaží bude vyčleněno terapeutickým účelům. Vznikne zde pracoviště fyzioterapie a ergoterapie, vodoléčba, elektroléčba a prostory pro volnočasové aktivity (cvičební sál). Součástí projektu je také vybudování nového komunikačního koridoru pro přesun pacientů „suchou nohou“ do společenských prostor a jídelny.

Více informací o projektu www.brc.cz
Plánovaný termín dokončení realizace30.11.2016 předání díla objednateli, 8.2.2016 vydán kolaudační souhlas, 26.2.2016 Slavnostní otevření