Žít do poslední chvíle-s co nejlepší péčí a podporou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuŽít do poslední chvíle-s co nejlepší péčí a podporou
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Středočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

TŘI, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu WWW.hospic-cercany.cz
Výše grantu

3 803 244,-Kč

Český partner projektu

Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP), Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM)

Cíl projektu

Zlepšení péče o nemocné v terminálním stádiu onemocnění v ČR prostřednictvím podpory zvyšování kvality péče a zvyšování informovanosti a podpory umírajících pacientů i pečujících osob.

Hlavní výstupy projektu

Studie "Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR, zavedení standardů kvality péče pro lůžkové hospice, systém hodnocení kvality péče, manuál a instruktážní video pro osoby pečující v domácím prostředí, realizace kampaně "Nejste na to sami", Vzdělávací aktivity, fundraisingová strategie pro Hospic Dobrého Pastýře, Tiskové zprávy, informační cedule.

Stručný popis projektu

Zvýšení kvality péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění, destigmatizaci pacientů v terminálním stadiu onemocnění a pečujících osob a detabuizaci tématu umírání.

Více informací o projektu www.nejstenatosami.cz
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016