Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Jesenická nemocnice s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu

jesenickanemocnice.agel.cz

Výše grantu

16 980 256,20

Český partner projektu

Olomoucký kraj a Sdružení obcí a měst Jesenicka

Hlavní výstupy projektu

Cílem sub-projektu je zajištění kvalitní péče o dlouhodobě nemocné a o seniory v regionu Jesenicka. Prostředkem k naplnění tohoto globálního cíle bude modernizace a obnova oddělení LDN v Jesenické nemocnici a rozšíření poskytovaných služeb. Dílčí cíle pak představují: 1. Zlepšení bezpečí a soukromí klientů hospitalizovaných v LDN. Tohoto cíle bude dosaženo zastřešením teras přilehlých prostor oddělení a jejich přeměnou na nové pokoje a další zázemí, a dále rekonstrukcí sociální zařízení a výtahu. Dále bude vyřešena obnova systému signalizace a pokoj a společné prostory vybaveny novým bezpečným zařízením. 2. Zajištění materiálně technického zázemí pro rozvoj zdravotnických služeb. Tohoto cíle plánuje žadatel dosáhnout nákupem nového vybavení pokojů a prostředků, které zkvalitní a usnadní poskytování péče personálem oddělení. 3. Zvýšení kvality stávajících a zavedení nových služeb péče o seniory a dlouhodobě nemocné. Dojde především k rozšíření nabízených rehabilitačních služeb, vytvoření zázemí pro pacienty v terminálním stádiu života a jejich blízké, zajištění specifického zázemí pro péči o osoby s extrémní nadváhou a zavedením konceptu sociálního poradenství a napojení na služby terénní ošetřovatelské péče.

Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na modernizaci a obnovu oddělení LDN Jesenické nemocnice, které je jediným lůžkovým zařízením v okrese Jeseník poskytující služby dlouhodobě nemocným v tomto regionu. Sub-projekt vznikl na základě podrobné analýzy potřeb a možností rozvoje oddělení a jeho realizace napomůže ke stírání sociálních rozdílů mezi centrálními rozvinutými a okrajovými regiony České republiky. Hlavním cílem sub-projektu je zajištění kvalitní péče o dlouhodobě nemocné a o seniory v regionu Jesenicka, dílčí cíle projektu představují zejména zlepšení bezpečí a soukromí klientů hospitalizovaných v LDN, zajištění materiálně technického zázemí pro rozvoj poskytovaných zdravotnických služeb a zvýšení kvality stávajících a zavedení v regionu chybějících služeb. Plán implementace projektu počítá se třemi projektovými aktivitami, ve kterých dojde k rozšíření a rekonstrukci prostor LDN, renovaci vybavení prostor LDN a rozšíření poskytovaných služeb.

Více informací o projektu http://jesenickanemocnice.agel.cz/o-nemocnici/projekty-a-dotace.html
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016