Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice - CH.10/1/015

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice - CH.10/1/015
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.,I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

Webové stránky příjemce grantu www.szzkrnov.cz
Výše grantu

22 798 993, 68,-Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality ústavní a ošetřovatelské péče pacientů umístěných v OOP Města Albrechtice. K naplnění tohoto cíle dojde prostřednictvím realizace dílčích aktivit sub-projektu, které jsou zaměřeny na různé oblasti spolu souvisejících, které vedou ke komplexnímu řešení. Těmito aktivitami jsou:
- stavební úpravy,
- pořízení zdravotnické techniky,
- pořízení vybavení prostor,
- vzdělávací aktivity.

Hlavní výstupy projektu

- zvýšení komfortu pobytu (stavební modernizace vybavení pokojů, vytvoření meditačních pokojů, pokojů pro setkání rodiny s umírajícím pacientem, vytvoření společenských prostor pro pacienty)
- zvýšení rehabilitační péče (nákup rehabilitační zdravotnické techniky, odborné vzdělávání personálu, terapeutická stezka)
- zlepšení kvality kontaktu s rodinnými příslušníky (vytvoření pokojů pro rodinné příslušníky, prostor pro setkání s umírajícím pacientem, vzdělávání pro rodinné příslušníky),
- zajištění dalšího vzdělávání (realizace školící místnosti, vzdělávací kurzy z oblasti péče o pacienty)
- zvýšení bezpečnosti klientů (instalace komunikačního systému sestra – pacient)

Stručný popis projektu

Cílem sub-projektu je zlepšení dostupnosti a zkvalitnění péče o pacienty umístěné v OOP Města Albrechtice a zlepšení podmínek jejich pobytu. Zvýšením komfortu na pokojích jednotlivých oddělení, kvalitnějším vybavením a vzděláním personálu dojde realizací subprojektu ke zlepšení rehabilitační péče. Součástí sub-projektu je i zvýšení kvality kontaktu s rodinnými příslušníky, vytvoření tzv. nadstandardních pokojů, umožní pacientům strávení času v samostatných tzv. meditačních pokojích. Část sub-projektu se zabývá také zvýšením hygieny pacientů.
V rámci snížení rizika nákazy, jednak u pacientů a jednak u ošetřujícího personálu, budou zavedeny jednorázové pomůcky. V rozpočtu sub-projektu je této oblasti vyčleněna položka na pořízení macerátorů. Důvodem pořízení je zvýšení hygieny pacientů, což povede ke snižování rizika nákazy a tedy účinější následné léčbě a ke zvýšení komfortu pacientů.

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016