Domácí hospic Jordán - rozvoj a spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomácí hospic Jordán - rozvoj a spolupráce
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.hospicjordan.cz
Výše grantu

1.282.998 Kč, výše dotace 1.154.698,20 Kč

Švýcarský partner projektu

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Schweiz

Cíl projektu

Rozvoj Domácího hospice Jordán a upevnění spolupráce s dalšími subjekty

Hlavní výstupy projektu

Setkání odborné veřejnosti na národní úrovni s přizváním švýcarského partnere, výměna zkušeností v oblasti paliativní péče, navázání nových kontaktů. Celospolečenské efekty činnosti hospice jsou zejména: pomáhat utvářet dobré rodinné vztahy, prorodinné klima, utužovat sociální sítě, bořit TABU o bolesti, nemoci, umírání a smrti,které jsou stále velmi silné.

Stručný popis projektu

Projekt nabízel řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost.(Regionální konference, vzdělávací a osvětové akce, podpora rozvoje partnerství místních neziskových organizací,podpora fundraisingových aktivit a interního řízení hospice, modernizace IT vybavení a software hospice

Více informací o projektu http://www.hospicjordan.cz/cz/projekty
Plánovaný termín dokončení realizace12 měsíc rok 2015