Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Diecézní charita Brno

Webové stránky příjemce grantu http://dchb.charita.cz/
Výše grantu

833 256,-

Cíl projektu

Podpořit vzdělanost zdravotně-sociálních týmů domácí hospicové péče v zásadních dovednostech verbální, ale hlavně neverbální komunikace, schopnosti práce s emocemi a sebepoznání, schopnosti týmové práce, i jako prevenci syndromu vyhoření.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem je ucelený vzdělávací program skládající se ze 4 akreditovaných seminářů v rozsahu 40 hodin pro jednoho účastníka. Během projektu bude realizováno celkem 6 běhů vzdělávání. Vzdělávání se zúčastní 90 osob.

Stručný popis projektu

Projekt se skládá z těchto akreditovaných kurzů u MPSV (pro pracovníky v soc. službách a sociální pracovníky):
Workshop: Emoce v paliativní péči – 8h.
Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči – 8h.
Workshop: Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči – 8h.
Workshop - Kazuistiky při komunikaci s rodinou, týmové komunikační nástroje a řešení konfliktních situací v paliativní péči – 16h.
Kurzy budou interaktivní a zážitkové. Účastníci si osvojí dovednosti pomocí hraní rolí, výukových videí a především zpětné vazby včetně nahrávání scének účastníky kurzu k zvládání emočně i obsahově náročných situací v oblasti péče v závěru života.

Více informací o projektu http://vzdelavanidchb.charita.cz/realizovane-projekty/
Plánovaný termín dokončení realizace31.7.2016

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Jihomoravský a kraj Vysočina