Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově - CH.10/3/072

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově - CH.10/3/072
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.,I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

Webové stránky příjemce grantu www.szzkrnov.cz
Výše grantu

1 222 204,80,-Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení a hlavně zlepšení dostupnosti kvalitní domácí ošetřovatelské péče o geriatrické pacienty v krnovském regionu, potažmo okresu Bruntál. Vybudování Centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově bude navazovat na Centrum komplexní geriatrické a paliativní péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice

Hlavní výstupy projektu

- zajištění dostupnosti kvalitní domácí ošetřovatelské péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu v Krnově, potažmo v okrese Bruntál. Realizace aktivit bude probíhat v následujících oblastech:

  • vybudování technického zázemí (včetně dopravních prostředků nutných pro výkon TOP (terénní - domácí ošetřovatelské péče)
  • modernizace a obnova zdravotnických prostředků (přístroje, pomůcky, programové vybavení)
  • vzdělávací aktivity (tj. účast na vzdělávacích aktivitách a jejich následná realizace směřující k podpoře rozvoje vlastní léčebné složky péče)
Stručný popis projektu

Vybudováním Centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově v návaznosti na Centrum komplexní geriatrické a paliativní péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice se velmi významně zefektivní zdravotní péče o seniory na regionální úrovni. Hlavním cílem pak bude zvýšení a hlavně zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče o starší jedince v krnovském regionu, potažmo okresu Bruntál. Spojením technického zázemí, obnovy zdravotnických prostředků, přístrojového vybavení spolu se zvyšováním kvality rozvoje vlastní léčebné složky péče prostřednictvím vzdělávacích aktivit vznikne vysoce účelný komplexní program péče o geriatrické pacienty na národní úrovni.

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016