OÁZA pro klienty v domácí péči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOÁZA pro klienty v domácí péči
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Ošetřovatelská a sesterská agentura OASA Opava s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu www.agentura-oasa.cz
Výše grantu

974 900,-Kč

Český partner projektu

Ministertsvo zdravotnictví

Cíl projektu

zlepšení péče v našem kraji

Hlavní výstupy projektu
  1. nákup 10 ks polohovacích lůžek
  2. HW - serverové řešení a jeho instalace,
  3. nákup 3 počítačových sestav a multifunkční kopírky
  4. nákup 2 ks automobilů pro účely domácí péče
  5. zorganizování seminářů pro veřejnost,
  6. školení pro zaměstnance agenturury OASA
Stručný popis projektu

ve sledovacím období byly zrealizovány všechny veřejné zakázky.

Plánovaný termín dokončení realizace3/2016

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Raduň