Modernizace a obnova zdravotnických prostředků za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území přerovského regionu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuModernizace a obnova zdravotnických prostředků za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území přerovského regionu
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Středomoravská nemocniční a.s.

Webové stránky příjemce grantu http://stredomoravskanemocnicni.agel.cz
Výše grantu

563 999,57 Kč

Cíl projektu

Zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu nemoci ve městě Přerově a v rámci smluvně dohodnutého území regionu Přerov.
Primární cílovou skupinou projektu jsou nemocní, kteří jsou částečně, nebo úplně závislí na ošetřovatelské péči. Zdravotní výkony v rámci domácí ošetřovatelské péče jsou poskytovány pacientům chirurgickým, onkologickým, interním, diabetikům a pacientům, u kterých je tato péče indikovaná lékařem. Spádovou oblastí Nemocnice Přerov je region Přerovsko s cca 130 000 obyvateli.
Primárním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované péče, se zaměřením na geriatrické pacienty, onkologické a jiné pacienty s chronickým onemocněním, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém, nebo terminálním stádiu.

Hlavní výstupy projektu

Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím doplnění, modernizace a obnovy zdravotnických prostředků, zvýšením mobility zdravotnického personálu a tím větší dostupností péče pro pacienty závislé na ošetřovatelské péči, ale také dalším vzděláváním personálu v ošetřovatelské péči o pacienty. Beneficienty z výstupů projektu budou především pacienti, kterým je poskytována domácí péče v jejich sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a rodinní příslušníci pacientů. Očekávaným výstupem projektu je zvýšení standardu péče o nemocné, snaha o co nejrychlejší návrat pacienta k plnohodnotnému životu, u dlouhodobě, či trvale nemocných pacientů zlepšení jejich mobility včetně širšího zapojení jejich příbuzných. Hlavní výstupy projektu - v rámci vybavení Domácí péče budou pořízeny: polohovací lůžka elektrická včetně hrazdiček a postranic, ativní i pasivní antidekubitní matrace různých stupňů prevence, PCA pumpy (pacientem kontrolovaná analgezie), infuzní pumpy a infuzní stojany, oxymetr, koncentrátor kyslíku, odsávací jednotka – odsávačka elektrická, invalidní vozíky, toaletní židle a chodítka, mechanické vozíky transportní, pojízdní vozík do sprchy, pomůcky pro ošetřovatelskou péči – podložní mísy, nádoby na moč, irigátor, osobní automobily, PAX bags, notebook, handsfree, mobil, GPS navigace, tablet.

Stručný popis projektu

Obsahem projektu je modernizace a obnova zdravotnických prostředků, pořizovaných za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče poskytované v rámci Nemocnice Přerov, která je provozována společností Středomoravská nemocniční a.s.
Cíl programu: Zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu nemoci ve městě Přerově a v rámci smluvně dohodnutého území regionu Přerov.
Cílová skupina: Primární cílovou skupinou projektu jsou nemocní, kteří jsou částečně, nebo úplně závislí na ošetřovatelské péči. Zdravotní výkony v rámci domácí ošetřovatelské péče jsou poskytovány pacientům chirurgickým, onkologickým, interním, diabetikům a pacientům, u kterých je tato péče indikovaná lékařem. Spádovou oblastí Nemocnice Přerov je region Přerovsko s cca 130 000 obyvateli.
Primárním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované péče, se zaměřením na geriatrické pacienty, onkologické a jiné pacienty s chronickým onemocněním, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém, nebo terminálním stádiu.

Více informací o projektu http://stredomoravskanemocnicni.agel.cz/o-nas/projekty/poptavkova-rizeni/program-implementace.html
Plánovaný termín dokončení realizace30. říjen 2016