Projekty v rámci krajů

Kraj Projekt Kód Program
Středočeský kraj 10119 Sekvenování příští generace a molekulární evoluční analýzy u východoafrických ryb cichlida (CICHLIDOMICS) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum
Středočeský kraj 11126 Vzory vzniku druhů v izolovaných horách (sky islands) (SPECSKY) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, všeobecná biologie
Středočeský kraj Bezpečí domova až do konce Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Středočeský kraj Domácí a paliativní péče – důstojný a kvalitní život až do konce Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Středočeský kraj Domácí paliativní péče ve Středočeském kraji Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Středočeský kraj GWERN s. r. o. Program Inostart Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Středočeský kraj Indikátory udržitelného rozvoje měst a obcí v kontextu Místní Agendy 21 Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Středočeský kraj Obnova vybavení a rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Středočeský kraj Prodej, realizace (instalace) a výroba vybraných komponentů, které jsou součástí systému tzv. zelených střech Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Středočeský kraj Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Středočeský kraj S Optimistem do Evropy II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Středočeský kraj testovani projektu
Středočeský kraj Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Středočeský kraj Veřejná doprava pro všechny Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Středočeský kraj Zahájení výroby Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Středočeský kraj Zkvalitnění služeb Domácí zdravotní péče v ONMB Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Středočeský kraj Zvýšení kvality a dostupnosti péče pro seniory, nemocné a umírající v domácím prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Středočeský kraj Žít do poslední chvíle-s co nejlepší péčí a podporou Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihomoravský kraj 09013 Terahertzová (THz) elipsometrie s femtosekundovým laserem Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Jihomoravský kraj 09036 Mechanismus fotoaktivovaného vypouštění reaktantů vázaných na nitrobenzyl (NIBEMECH) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Jihomoravský kraj 10183 Nadzemní a podzemní zpětná vazba pro příjem živin v močálech: reakce na klimatickou změnu (NUTRIF) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum
Jihomoravský kraj 10210 Xenoglukokortikoidy – expozice a účinky Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Chemie, vědy o životním prostředí
Jihomoravský kraj 11137 Atomová struktura biologicky důležitých DNA fragmentů (DNAstruct) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, základní biologický výzkum
Jihomoravský kraj 11189 Plazmová modifikace elektrospunových polymerových mikro- a nano-vláken (PlasmaESP) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Chemie, fyzika, inženýrství
Jihomoravský kraj 11264 Enzymatická činnost v horní rašelinové vrstvě a minerální vrstvě močálů: reakce na klimatickou změnu (ENZYFEN) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí
Jihomoravský kraj Doteky Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Doteky II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Doteky III Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj DOTEKY IV Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Interpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Jihomoravský kraj Justice přátelská k dětem. Dítě a média. Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Otevřená zahrada pro lidi a přírodu ve městě Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Jihomoravský kraj Pasivní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Jihomoravský kraj Podnikatelský záměr společnosti Drivecontrol, s.r.o. Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Jihomoravský kraj Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihomoravský kraj Posílení bilaterální spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a ETH Curych na poli trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Práva dítěte ve školní praxi Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihomoravský kraj Rozvoj domácí ošetřovatelské péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihomoravský kraj Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihomoravský kraj Veřejná zakázka - nástroj k prosazování udržitelného rozvoje Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Jihomoravský kraj Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihomoravský kraj Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o.p.s. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihočeský kraj 10163 Evoluční mechanismy složitého sociálního chování – generalizovaná reciprocita u divokých potkanů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Všeobecná biologie
Jihočeský kraj 11193 Hodnocení specifických úloh apikomplexanových aspartových proteáz – prospektivní protokoly ke studiu hostitelsko-vektorových patogenových interakcí (DS-APA) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, chemie
Jihočeský kraj Bioodpad řešíme společně Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Jihočeský kraj Domácí hospic Jordán - rozvoj a spolupráce Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihočeský kraj Enviroskop, interaktivní webové stránky a mobilní aplikace s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Jihočeský kraj Linka na výrobu pelet z dřevní štěpky a pilin a pěstování rychle rostoucích dřevin Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Jihočeský kraj Podnikatelský záměr společnosti KOVO FRITZ s.r.o. Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Jihočeský kraj Podpora nevyléčitelně nemocných, pečujících a pozůstalých Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Jihočeský kraj Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihočeský kraj Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihočeský kraj Spolupráce a předávání zkušeností pro vytvoření studijního programu kulturního, vzdělávacího a pedagogického centra Švestkový dvůr Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihočeský kraj Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 2: sbory a členové sborů ČCE (sociální práce a vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží) Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihočeský kraj Srovnávání sociálních podmínek žáků základních škol Fond Partnertsví Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihočeský kraj Švýcarsko- český deník (aneb potřeby švýcarských a českých žáků z regionů, kde žijí) Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Jihočeský kraj testovani projektu
Jihočeský kraj Vzděláváním blíže potřebným Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Celostátní působnost Centrální registr zbraní Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Česko-Švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-švýcarské dokumentární prostředí Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost DVI tým PČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení Prevence a řízení katastrof
Celostátní působnost Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Elektromobilita pro městské služby Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Fond na přípravu projektů Fond na přípravu projektů
Celostátní působnost Fond technické asistence Česká technická asistence
Celostátní působnost Chronobiologie poruch nálad Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Kolektivní vyjednávání v Česku a ve Švýcarsku v oblasti elektrotechniky Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých hor Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činnosti organizace Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Celostátní působnost Partnerství k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21 Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Podpora laické péče o geriatricknemocné a nemocné v závěru života Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Celostátní působnost Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Celostátní působnost Posílení ochrany demokratické společnosti před terorismem a extrémismem Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Přenos best pratices a know-how v péči o osoby zdravotně postižené Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Přenos know-how v oblasti kvality a poradenství v EZ (ekologické zemědělství); využití dlouhodobé spolupráce PRO-BIO (CZ) a FiBL (CH) Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Přenos know-how: udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském prostředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Přenos správné praxe, know-how a informací v oblasti kardiovaskulární rehabilitace Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Přenos švýcarských poznatků o podpoře a posílení biodiverzity na zemědělské půdě do podmínek České republiky Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost RELIÉF Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Rovnost žen a mužů ve městech a obcích - jak začít? Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Rozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit u dětí a mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Celostátní působnost Rozvoj konsolidované IT struktury Policie ČR Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Celostátní působnost Rozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti Modernizace soudnictví
Celostátní působnost SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - energetický a odpadový management Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 1: ústřední kancelář ČCE (sociální práce a hymnologie) Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Švýcarsko-české inspirace Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví Zlepšení regulace ve finančním sektoru
Celostátní působnost Together for the Environment Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Výměna zkušeností v oblasti organizace a provádění vybraných druhů záchranných akcí s cílem zvýšení jejich efektivity a kvality Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v ČR Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Využití zkušeností Švýcarské konfederace pro rozvoj železniční a veřejné dopravy v  ČR, 1. etapa Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Zabezpečení datového centra Policie ČR Prevence a řízení katastrof
Celostátní působnost Zapojení spotřebitelů do technické normalizace- klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Zkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Celostátní působnost Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů ve zdravotnických zařízeních - zkušenosti z využívání mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Celostátní působnost Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Královehradecký kraj Komplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci - první komplexní a modelové řešení v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Královehradecký kraj Mutare Mundi - mladí, obce, a Místní Agenda 21 Zlepšení životního prostředí
Královehradecký kraj Nákup zdravotnických pomůcek Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Královehradecký kraj Posílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního hospice Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Královehradecký kraj Program komplexní zdravotní péče a péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Královehradecký kraj Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stadiu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Královehradecký kraj Transfer znalostí v oboru ekologického ovocnářství Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Královehradecký kraj Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Královehradecký kraj Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Královehradecký kraj Vývoj a výroba dětského sportovního vybavení Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Královehradecký kraj Vývoj a výroba nového třídícího stolu pro kulatinu Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Královehradecký kraj Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
kraj Vysočina Aikido pro Vysočinu Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
kraj Vysočina Auto a zdravotní pomůcky pro charitní domácí hospicovou péči Bárka Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
kraj Vysočina Hospic sv. Zdislavy - Mobilní multidisciplinární paliativní péče - podpora života s nevyléčitelnou chorobou v přirozeném prostředí v okrese Třebíč Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
kraj Vysočina IKBike, s.r.o.- program Inostart Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
kraj Vysočina Inovativní technologie ve výrobě kanalizačního potrubí Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
kraj Vysočina Partnerství v gastronomii - zvýšení úrovně gastronomických oborů Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
kraj Vysočina Podnikatelský záměr společnosti ARAMIS Technologies s.r.o. Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
kraj Vysočina Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
kraj Vysočina Výroba elektrických pracovních tříkolek Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
kraj Vysočina Zdokonalování komunikačních dovedností pro poskytovatele domácí paliativní péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Karlovarský kraj Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Liberecký kraj 09071 Podmíněné Krylovovy metody pro velkou redukci modelu (KryMoR) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Matematika / Přírodní vědy / Inženýrství
Liberecký kraj Business Plan pro produkt Nafigate Acne Invisible Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Liberecký kraj Jilemnice - udržitelná Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Liberecký kraj Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Liberecký kraj NANOPROTEX Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Liberecký kraj POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Liberecký kraj Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Liberecký kraj Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Liberecký kraj Výměna zkušeností veřejné správy, služeb občanům a rozvoje a venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Liberecký kraj Výroba skateboardových desek Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Liberecký kraj Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Olomoucký kraj 10217 Diels-Alderova reakce cinnolínů katalyzovaná Lewisovou kyselinou při požadavku na inverzní elektrony – nový vstup pro účinnou přípravu steroidů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Olomoucký kraj Aktivizace a integrace rodin imigrantů Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Aktivně pro ochranu přírody na Moravě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Denní stacionář Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Domácí hospic - moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Domov Daliborka – místo pro společný život Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Domov je domov Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Dům ELIM Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Dům ELIM II. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Důstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na Olomoucku Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Důstojný život pro těžce nemocné v domácím prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Ekologická výchova dospělých prostřednictvím dětí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Ekozemědělci přírodě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj CH.10/3/084 - Domácí hospicová péče - dostupnost a kvalita bez kompromisů Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Inovační procesy založené na klastrových strukturách Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Olomoucký kraj Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun (CH.10/1/038) Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Model komunitní péče v regionu Jesenicka Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Modernizace a obnova za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče v Charitě Konice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Modernizace a obnova zdravotnických prostředků za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území přerovského regionu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Můj přítel kůň Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Olomoucký kraj Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Životní prostředí
Olomoucký kraj Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Partnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Olomoucký kraj Partnerství pro řeky – říční spolky Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Pod jednou střechou Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Podpora aktivit mobilní hospicové péče na Zábřežsku Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o. p. s. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Olomoucký kraj Přátelé přírody Jesenicka Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Přenos poznatků a výsledků švýcarského výzkumu do českých podmínek - téma: ekologické zemědělství, biodiverzita a ochrana klimatu Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Olomoucký kraj Questingová trasa Rychleby Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Olomoucký kraj Rodina a handicap Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Řemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Společně pro řeky Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Tramvajová trať Nové Sady Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Olomoucký kraj Transfer znalostí v oboru ekologického ovocnářství Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Olomoucký kraj Vývoj a výroba audio zesilovačů Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Olomoucký kraj Ze zámečku do světa Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Olomoucký kraj Zkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Zkvalitnění poskytované sociální služby – terénního programu Babylon Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Olomoucký kraj Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Olomoucký kraj Zvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Olomoucký kraj Zvládneme to!
Moravskoslezský kraj Aktivně pro ochranu přírody na Moravě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj ATMOS Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Moravskoslezský kraj Bezpečné místo pro děti a mládež Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Centrum aktivního stáří Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Domácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Domácí hospicová péče pro dospělé a dětské pacienty Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Ekozemědělci přírodě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj EVVO pro rodiny Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Extrudér Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Moravskoslezský kraj FN Ostrava-Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Moravskoslezský kraj Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Moravskoslezský kraj Jak z toho ven? Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Komunitní zahrady Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Kvalitní paliativní péče v domácím prostředí Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Kvalitnější život i v nemoci Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Moravskoslezský kraj Mobilní hospic Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Moravskoslezský kraj Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a. s. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj OÁZA pro klienty v domácí péči Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Životní prostředí
Moravskoslezský kraj Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí - Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Moravskoslezský kraj Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Rekostrukce a modernizace oddělení následné péče Beskydského rehabilitačního centra Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče,.s.r.o. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče,.s.r.o., fáze 2 Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Rozvoj aktivit Sítě ekologických aktivit Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Satelity právního ekoporadenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Spolu proti problémům Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Moravskoslezský kraj Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území ČR Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Moravskoslezský kraj Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Moravskoslezský kraj Výroba a distribuce „URINboxu“ Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Moravskoslezský kraj Výroba hydraulických válců Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Moravskoslezský kraj Výroba instantní rýže ve slaném a sladkém provedení a následná výroba cereálií a produktů zdravé výživy Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Moravskoslezský kraj Výstavba trolejbusové trati s napojením na Terminál Hranečník Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Moravskoslezský kraj Vybudování centra komplexní paliativní a geriatrické péče v LDN a OOP v Městě Albrechtice - CH.10/1/015 Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při SZZ v Krnově - CH.10/3/072 Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Vznik sociálního podniku – Masérského centra v Havířově Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Z ghetta na dobrou adresu Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Záměr investice do nákupu nové inovativní výrobní linky pro výrobu různého druhu těsnění Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Moravskoslezský kraj Získání nových dovedností při vyšetřování pacientů se vzácnou vrozenou formou trombotické trombocytopenické purpury (TTP) Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Moravskoslezský kraj Zajištění odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s. Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Moravskoslezský kraj Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava - Domově pro seniory Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Pardubický kraj Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplńování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Pardubický kraj Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Pardubický kraj Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Pardubický kraj S Optimistem do Evropy Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Pardubický kraj S Optimistem do Evropy II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha 09011 Identifikace genů reduktivní dehalogenace a bakteriálních druhů zapojených do reduktivní dechlorace polychlorovaných bifenylů (PCB) v říčních sedimentech Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Hlavní město Praha 09012 Průmyslové čištění odpadní vody pomocí technologie membránových biologických reaktorů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
Hlavní město Praha 09031 Interpretace a přisvojení záhadnosti ve středověku: Případ "Versus Maligni Angeli" (IAOMA) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Humanitní vědy
Hlavní město Praha 09034 Informační technologie v ekonomii dopravy v budoucnosti (ITFTE) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
Hlavní město Praha 09040 Komprese halografických vizuálních informací (CHVI) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
Hlavní město Praha 09042 Měření a modelování sběrače odpadků Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
Hlavní město Praha 09043 Mechanismy BCR/ABL leukemogeneze (PhALL) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Lékařské vědy
Hlavní město Praha 09056 Znaky vzácných a invazivních suchozemských druhů rostlin (TRAITS) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o živé přírodě
Hlavní město Praha 09061 Modelování mechaniky a mechanobiologie chrupavky (MCMM) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství, Lékařské vědy
Hlavní město Praha 09095 Analyzování velkých invazivních vzorků pomocí evropských seznamů – aktualizace a analýza evropské databáze cizích druhů (ALIEN) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životě
Hlavní město Praha 10118 Zkoumání a přenos plazmových nanokompozitních povlaků pro senzorové aplikace (ExTraSens) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika
Hlavní město Praha 10133 Aren-rutheniové komplexy rozpustné ve vodě a obsahující polární ferrocenové ligandy pro katalýzu a biologickou aktivitu (FERRORUTH) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Chemie
Hlavní město Praha 10144 SPCPRE: Koncepce Stoiků a Plotinusova koncepce člověka ve vztahu k etice Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Filozofie, psychologie, vzdělávací věda a náboženské vědy
Hlavní město Praha 10149 Světelné preference mezi osobami pracujícími v kanceláři Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Inženýrství
Hlavní město Praha 10165 Produktivní a účinná dynamická analýza pomocí aspektově orientovaných programovacích jazyků specifických pro doménu (PEARL) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství
Hlavní město Praha 10172 Vlastnosti konečného vzorku statistických postupů Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika
Hlavní město Praha 10209 Elektronový transport v sestavách hostitel-host nano-rozsahu (ETNA) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Chemie
Hlavní město Praha 10232 Úloha funkčních komponentů biodiverzity v chápání půdních procesů v namáhaných ekosystémech (TELL-US) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum
Hlavní město Praha 10243 Kvantifikace dopadů klimatických změn na hydrologické procesy v oblastech malého povodí (QUACCI-HYSC) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Inženýrství, vědy o životním prostředí
Hlavní město Praha 10270 Biologický průzkum a výběr řas pro produkty s vysokou hodnotou (BIOSAP) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Vědy o životním prostředí, základní biologický výzkum
Hlavní město Praha 11109 Dynamická analýza pro distribuované systémy (DYNASTY) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Inženýrství
Hlavní město Praha 11114 Chápání původu Lyman-alfa emise a absorpce v galaxiích (LyaGals) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Astronomie, astrofyzika a vědy o kosmu
Hlavní město Praha 11116 Piezoelektrika nanozdvojených ferroelektrik (NANODO1) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika
Hlavní město Praha 11117 (NANODO2) Stěny domény v komplexních BaTiO3/SrTiO3 nanostrukturách Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika
Hlavní město Praha 11148 Nový přístup iterativní rekonstrukce fáze pro snímací fázi v in-vivo mikrotomografii (NIPASIM) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství
Hlavní město Praha 11152 Jevy týkající se dopravy v hydrodynamice spojitého prostředí (TraFlu) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Matematika
Hlavní město Praha 11184 Anizotropický teleseizmický tomografický kód (ATTOC) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Vědy o Zemi
Hlavní město Praha 11206 Korozi odolné samoskladné monovrstvy funkcionalizovaných dikarba-closo-dodekaboranových clusterů na Au, Ag a Cu povrchu (CoSAMDoc) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, chemie
Hlavní město Praha 11222 Proteolytické enzymy a inhibitory parazitu motolice Schistosoma mansoni Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum
Hlavní město Praha 11223 Testy stability heterogenního rozhraní (HITS) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Fyzika, inženýrství
Hlavní město Praha 11227 Modelování odtékající vody z tajícího sněhu v horském prostředí za měnících se klimatických podmínek (SnowClim) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Vědy o životním prostředí, vědy o Zemi
Hlavní město Praha 11231 Testování vhodnosti čárových kódů DNA pro pavouky (DECODE) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, vědy o životním prostředí
Hlavní město Praha 11261 Měření molekulárních hodin u lidí Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Hlavní město Praha 11262 Dopad chronického zánětu na signalizaci zprostředkovanou reelinem a vývoj neuropatologie podobné Alzheimerově nemoci (IRAD) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Hlavní město Praha 11263 Spektrální operátory v matematické fyzice (SpOMp) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika, fyzika
Hlavní město Praha 11271 Epiteliální imunita hmyzu ve vztahu k protozoanovým parazitům ve střední části střev Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Základní biologický výzkum, základní lékařské vědy
Hlavní město Praha 12211 Analýza pracovní zátěže a konsolidace pro datová centra (WORLD) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Inženýrství
Hlavní město Praha 12218 Samospráva v malých obcích: místní demokracie a řízení úkolů (LOCDEM) Scholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Právní a sociální vědy, ekonomie
Hlavní město Praha 4K Gateway Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Hlavní město Praha Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství Modernizace soudnictví
Hlavní město Praha Dětský úsměv – metodika Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Expertní spolupráce při výstavbě 1. české podzemní migrační laboratoře s možností používání aktivních stopovačů Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Komplexní sociální a zdravotní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Hlavní město Praha Metamorfóza městského plánování - Negrelliho viadukt Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Hlavní město Praha Metody péče o děti s hyperkinetickou poruchou - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Mezinárodní partnerství technických škol Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Mezinárodní partnerství technických škol Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Mezinárodní partnerství technických škol II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Mezinárodní partnerství technických škol II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Muži a rovné příležitosti: Švýcarsko-české sdílení zkušeností Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha NET PRO ART CZ/CH Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha On-line webový portál pro překladatelské a tlumočnicné služby a jazykové vzdělávání Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Hlavní město Praha Péče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Počítáme s vodou II Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Hlavní město Praha Podnikatelský plán THIENE MROSETE s.r.o. Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Hlavní město Praha Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Hlavní město Praha Posílení kapacity Prague Pride, z.s. prostřednictvím sdílení zkušeností mezi Network a Prague Pride Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha POSTAVENO V HORÁCH / nové stavby ve švýcarských horách Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby - švýcarské know-how Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Přenos know-how mezi švýcarskou univerzitou a praktickou orientací výuky a přední českou univerzitou s teoretickou orientací výuky Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Spolupráce a přenos know-how v oblasti laserové technologie Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku Centra Buďánka pro Prahu Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filozofie Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Technologie na zpracování pískového odpadu Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Hlavní město Praha Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha testovani - editor
Hlavní město Praha testovani projektu
Hlavní město Praha Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Hlavní město Praha Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Hlavní město Praha Výměna zkušeností a know-how v oblasti environmentálního vzdělávání Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Hlavní město Praha Vybudování odborné kapacity pro Health technology Assessment (HTH) v České republice po vzoru Švýcarska Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice Program švýcarsko-české spolupráce na MZ Zdraví
Hlavní město Praha Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Zapojení spotřebitelů do technické normalizace - klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin - Etapa II. Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Hlavní město Praha Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Plzeňský kraj 09039 Zkoumání mechanických vlastností rostlinných buněk pomocí technologie MEMS (IMPPC) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj - Matematika / Přírodní vědy
Plzeňský kraj 09062 Mechanické modelování růstu rostlin (MMPG) Scholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz Výzkum a vývoj – Matematika / Přírodní vědy
Plzeňský kraj Česko-švýcarský dožínkový festival pro rodiny s dětmi, školy a školky a farmáře s rodinami z ČR Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Plzeňský kraj Kompozitní tlaková lahev HPCR Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Plzeňský kraj Natura 2000: Vzdělávání veřejnosti o významu, ochraně a udržitelném rozvoji Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Plzeňský kraj Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí - Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Plzeňský kraj Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Plzeňský kraj Transfer good practices a know – how a informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Plzeňský kraj Výroba a vývoj nových druhů piva Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Ústecký kraj READY 21 - Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní agenda & doprava – Výzvy pro 21. století Fond environmentální odbornosti Zlepšení životního prostředí
Ústecký kraj Sublimační potisk a další nové technologie při výrobě pracovních oděvů a reklamního textilu Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Ústecký kraj Test Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zlínský kraj Aktivně pro ochranu přírody na Moravě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství Modernizace soudnictví
Zlínský kraj Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Centrum pro rodinu Vsetín Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zlínský kraj Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě – regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum pro EVVO ve Zlínském kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Cesty k rozvoji a růstu Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj CNG palivo ke snižování koncentrace škodlivin v ovzduší Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zlínský kraj DOMA je DOMA Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Domov Harmonie Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zlínský kraj Domov je domov Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zlínský kraj Dopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Zlínský kraj Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Ekozemědělci přírodě Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Hostětínskou cestou: rozvojem místní ekonomiky k udržitelnosti organizace i regionu Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Komunikovat znamená žít Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Lidé pro přírodu Beskyd Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Měření, testování, kalibrace Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zlínský kraj Mraveniště Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Na cestě za rozvojem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Napříč regiony Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace Životní prostředí
Zlínský kraj Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: prostupná krajina, trvalá udržitelnost Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Péče o vodní zdroje a mokřadní lokality na Valašsku a v Pobečví Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Poctivě vyrobené – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Pod jednou střechou Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Pořízení vzduchotechniky v rámci investičního záměru Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zlínský kraj Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj S Optimistem do Evropy II Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zlínský kraj Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů Fond Partnerství Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zlínský kraj Slova hýbají, příklady táhnou: modelové projekty udržitelného rozvoje jako zdroj vzdělávání a motivace Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Společně k udržitelnému rozvoji II Zlepšení životního prostředí
Zlínský kraj Spolu to zvládneme Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Udržitelný rozvoj denního stacionáře – lépe a více pro klienty Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Valašské ekocentrum – rekonstrukce Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Zavedení technologie výroby plošného kompozitního materiálu Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zlínský kraj Zelená krajina se Čtyřlístkem Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Zlínský kraj Zvládneme to!