2016

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2016.

ilustrace

Aktualizováno

Slavnostní dokončení projektu „Kvalitní život i v nemoci“, Slezská diakonie, Ostrava - Nová Ves

Dne 12. 12. 2016 byl ve středisku SILOE Ostrava za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Moravskoslezského kraje, vedení Slezské diakonie, Charity Ostrava, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, slavnostně zakončen projekt „Kvalitní život i v nemoci“. Aktualizováno - zveřejněna prezentace.

Vydáno

Konference Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí ve středu 30. listopadu 2016 uspořádalo v Hotelu NH Prague City Konferenci Fondu Partnerství, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Fondu Partnerství, který v letech 2009 – 2016 poskytl českým subjektům celkem 98 grantů pro realizaci projektů v partnerství se švýcarskými organizacemi. Celková výše finančních prostředků pro realizaci Fondu Partnerství dosáhla téměř 150 mil. Kč. Vybrané projekty pak byly prezentovány jejich řešiteli a švýcarskými partnery na této konferenci.

Vydáno

Kompletní dokončení stavby Dopravního terminálu v Uherském Brodě

Dne 15. prosince 2016 byla slavnostně završena realizace projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa. Začátek projektu se datuje k roku 2006, kdy vznikla studie přechodové lávky a první návrh řešení přednádražního prostoru. Po úvodních pracích, financovaných z národních a evropských dotačních prostředků získalo město v roce 2012 grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt si dal za cíl integrovat autobusovou a železniční dopravu a zahrnoval zejména realizaci nového autobusového nádraží včetně společného nástupiště vlak – autobus, revitalizaci přednádražního prostoru, vybudování parkovišť, instalaci informačního systému a zlepšení zázemí pro cestující.

Vydáno

Dokončení dodatečných aktivit projektů dopravní infrastruktury v Ostravě

Dne 13. 12. 2016 byl za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, města Ostrava, vedení Dopravního podniku Ostrava, a.s., Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí a zhotovitelských firem, slavnostně zahájen provoz dodatečných aktivit/investic, které se realizovaly v rámci projektů „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ a „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“.

Vydáno

Slavnostní otevření velkých schodů v Uherském Brodě

V Uherské Brodě byly v úterý 15. listopadu slavnostně otevřeny nově zrekonstruované velké schody, které tvoří výrazný spojovací článek mezi historickým centrem města a nádražím. Rekonstrukce schodů byla provedena v rámci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa, na jehož realizaci získalo město grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt umožnil vybudování nového autobusového nádraží se zastřešenými nástupišti včetně zlepšení zázemí pro cestující, revitalizaci přednádražního prostoru a instalaci informačního systému, rekonstrukci kolejišť a nástupišť a rekonstrukci velkých schodů.

Aktualizováno

Konference Fondu Partnerství, Praha, 30. listopadu 2016

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce pořádá dne 30.11.2016 v Praze Konferenci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Registrace na konferenci byla ke dni 24.11.2016 ukončena.

Vydáno

Brožura Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních (Fond Partnerství)

V rámci své dlouhodobé koncepce, která zahrnuje prohlubování a zkvalitňování odborných znalostí, dovedností a zkušeností českých účetních specialistů, připravila Komora certifi kovaných účetních projekt nazvaný „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifi kovaných účetních“. Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR. Dalšími cíli jsou zvýšení prestiže certifi kovaných účetních, analýza stávajícího modelu certifi kace účetních a rozšíření certifi kace o nabídku podpory a služeb včetně dalšího vzdělávání.

Vydáno

Závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů, Praha, 20.-21.10.2016

V únoru 2011 obdržela Probační a mediační služba (PMS) grant 1 438 266 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce na realizaci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“. Projekt, který realizuje PMS v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych, je v závěrečné fázi realizace. Ve dnech 20.- 21.10.2016 proběhly v rámci realizace projektu dvě konference.

Vydáno

Upřesnění k Pokynu č.1 Oprávněné výdaje projektu Programu švýcarsko-české spolupráce, kap. 1 Základní pravidla oprávněnosti výdajů

Na základě množících se dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vydává Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce níže uvedené upřesnění k Pokynu č.1 Oprávněné výdaje projektu Programu švýcarsko-české spolupráce, kap. 1 Základní pravidla oprávněnosti výdajů.

Vydáno

Konference DVI 2016

Ve dnech 25.-26. října 2016 se v Praze, v Hotelu Pyramida, konala konference s názvem DVI 2016. Tato mezinárodní konference se konala při příležitosti dokončení projektu „DVI tým Policie ČR – teoretická a praktická příprava“. Po téměř pěti letech byl tak naplněn projekt, jež umožnil dokončit myšlenku, která vznikla již v roce 2004, a která se týkala vybudování týmu pro identifikaci obětí hromadných katastrof. Česká republika se tak stala 11. evropskou zemí, která má svůj DVI tým.

Aktualizováno

Zahájení přestavby pardubického přednádraží

Dne 26.10.2016 byla zahájena realizace projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Tento projekt, který získal grant ve výši 4 514 999 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, je jedním ze 6 projektů modernizace základní infrastruktury, na které byla z tohoto programu vyčleněna celková částka ve výši přesahující 29.5 mil. CHF. Pardubický projekt je oproti ostatním projektům značně opožděný. Dokončení prací je plánováno v červnu 2017.

Vydáno

Otevření prvního opraveného objektu zóny Buďánka v Praze 5

Dne 31.10.2016 bylo v bývalé pražské dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 slavnostně otevřeno nové komunitní centrum – rekonstruovaná budova „Koloniál“. Cílem spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka, který stojí za projektem záchrany této oblasti a za její rekonstrukcí, není jen opravit tento objekt, ale postupně celou památkovou zónu, a dotáhnout ji tak do finálního výsledku, aby mohla sloužit obyvatelům Prahy 5. Rekonstrukce byla již zahájena i na dalších šesti objektech, které dostaly nové střechy. Praha 5, která letos přispěla šesti milióny korun, by do konce letošního roku měla schválit master plán, který řekne, co se bude dít dál.

Vydáno

Léčebna v Moravském Berouně prošla rekonstrukcí

Dvě nově rekonstruovaná a modernizovaná oddělení v pavilonu 1 v OLÚ Paseka pracoviště v Moravském Berouně byla slavnostně otevřena v září 2016. Cílem rekonstrukce bylo nejen vybudování ménělůžkových pokojů se sociálním zařízením a tím zlepšení pobytových podmínek pacientů při hospitalizaci, ale i vybudování zázemí pro personál na lůžkových odděleních. Modernizace se týkala také zajištění lepšího vybavení oddělení – např. pořízení polohovacích postelí, které odpovídají stupni mobility a posilují individuální rehabilitační potenciál jednotlivého pacienta.

Vydáno

Bílovecká nemocnice má nové Oddělení rehabilitace

Zrekonstruované a zmodernizované Oddělení rehabilitace je připraveno poskytnout pacientům komplexní léčbu v nových prostorách, s novým vybavením i novými metodami. Oddělení poskytne pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace. Také přístrojovou tlakovou masáž i individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě (metoda Brunkow, Bobath koncept pro dospělé, SM systém sloužící k posilování těla pomocí vlastní váhy).

Vydáno

Aliance proti dluhům – jak se zbavit dluhů

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Její založení společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

  • Brožura Jak se zbavit dluhů

Vydáno

Letní škola interpretace, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, 12.-20. srpna 2016

Ve dnech 12.-20. srpna 2016 se ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn a jeho okolí koná Letní škole interpretace, kterou pořádá SIMID – Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR ve spolupráci s přední evropskou organizací v oboru interpretace – Interpret Europe. Akce je určena především stávajícím průvodcům k získání dalších zkušeností a mezinárodního osvědčení Interpret Europe CIG/CIGT (Certified Interpretive Guide/ Certified Interpretive Guide Trainer).

Vydáno

SCIEX NMSch – 7 let úspěšné vědecké spolupráce

Swissuniversities (Konference rektorů švýcarských institucí vyššího vzdělávání), která vykonávala roli zprostředkovatele Programu Sciex-NMSch, vydala brožuru informující o tomto programu, který byl úspěšně dokončen v dubnu 2016. Program s alokací 46 mil. CHF (ze Švýcarského příspěvku – Swiss Contribution) přidělil v letech 2009 – 2016 celkem 545 grantů podporujících vědeckou spolupráci pro 10 nových členských států EU.

Vydáno

Workshop Programu pro agresivní a nedbalé řidiče

Dne 7.7.2016 se na ředitelství Probační a mediační služby ČR uskutečnilo druhé supervizní setkání švýcarských a českých lektorů Programu pro agresivní a nedbalé řidiče. Workshopu se zúčastnili experti Probační a sociální služby Kantonu Curych, švýcarského partnera projektu, a Centra dopravního výzkumu, v.v.i., instituce, která je realizátorem Programu v ČR.

Vydáno

Reliéf – spolupráce s Rakouskem

Dne 21. června 2016 proběhla v rámci projektu Reliéf (nová metoda v oblasti dokazování drogových deliktů) expertní zahraniční služební cesta do Rakouska. Pracovní schůzky ve městě Linz se zúčastnili zástupci české a rakouské policie a experti z oboru kriminalistické mechanoskopie.

Vydáno

Brožura o výsledcích Fondu na stipendia SCIEX

Tento Fond umožnil v letech 2009 – 2016 podpořit celkem 545 projektů zemí přijímajících tzv. Švýcarský příspěvek (Swiss Contribution). V České republice to bylo 91 projektů vzájemné spolupráce mladých českých vědců se švýcarskými partnery. Zprostředkovatelem programu byla švýcarská instituce „swissuniversities“. Koordinátorem na české straně byl Dům zahraničních služeb, který nedávno publikoval přehlednou brožuru o výsledcích Fondu.

Vydáno

Léto pod viaduktem – zahájení 30. června 2016 (Pozvánka)

Dne 30. června 2016 zahajuje Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA) pod Negrelliho viaduktem, mezi Sokolovskou a Křižíkovou ulicí, Praha - Karlín akci Léto pod viaduktem. Cílem akce je představit veřejnosti potenciál tohoto prostoru a vést debatu o jeho budoucí podobě.

Vydáno

Další zkvalitnění prostředí pro obyvatele a návštěvníky Berouna

Dne 22. června 2016 byla v Berouně za přítomnosti zástupců města Beroun a Ministerstva financí (Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce) slavnostně předána další dokončená část projektu „ Veřejná doprava pro všechny“, který zahrnuje zejména vybudování nového autobusového nádraží včetně úprav jeho okolí, a který získal grant ve výši 2 645 709 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Hospic na Svatém Kopečku rozšiřuje a zkvalitňuje služby

Dne 20. června 2016 byla slavnostně ukončena realizace sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče. Projekt zahrnoval stavební práce v rámci nichž byla provedena rekonstrukce hlavní budovy a přístavby s vybudováním zázemí pro příbuzné pacientů, bylo zakoupeno speciální vybavení pro pacienty a proběhla odborná školení personálu. Projekt byl podpořen grantem přesahujícím 12,5 mil. Kč z Programu Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. O projektu informoval občany rovněž Český rozhlas a web Arcidiecézní charity Olomouc.

Vydáno

Jednání stálé komise pro DVI při Interpolu

V sídle Interpolu ve francouzském Lyonu se ve dnech 24. – 26. května 2016 konala 27. konference k problematice identifikace obětí hromadných neštěstí. Za český tým DVI se zúčastnili této konference plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D. – vedoucí týmu, plk. Mgr. Radka Šimková – zástupce vedoucího týmu, plk. Mgr. Petr Hlavín, pplk. Mgr. Tomáš Doubek a kpt. Bc. Petr Švarc – členové týmu. Na konferenci proběhla celá řada zajímavých přednášek a prezentací týkajících se problematiky identifikace obětí hromadných neštěstí na základě zkoumání profilů DNA, otisků prstů a dalších vědních oborů.

Aktualizováno

Pokyn pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství – 6. revize platná od 20. června 2016

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce zveřejňuje 6. revizi Pokynu pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství. Revize upravuje nejzazší datum oprávněnosti výdajů sub-projektů (nově 15.11.2016), maximální délku realizace sub-projektu na 22 měsíců, termíny pro předložení závěrečné zprávy, a upozorňuje rovněž na povinnost vést evidenci práce pro osobní výdaje zaměstnanců/expertů. Platnost 6. revidované verze je od 20. června 2016.

Vydáno

Plánování interpretace v CHKO Brdy (Pozvánka)

Ve dnech 21.-22.června 2016 pořádá Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky v obci Jince (Středočeský kraj) dvoudenní setkání týkající se plánování interpretace v CHKO. Akce je určena pracovníkům Správy CHKO Brdy a RP Střední Čechy, kolegům z ochrany přírody podílejícím se na přípravě interpretačních plánů.

Vydáno

8. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 26. května 2016 se v Praze na Ministerstvu financí konalo 8. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Tento Program, jehož realizace byla v České republice zahájena v roce 2009, podpořil celkovou částkou 109,78 mil. CHF stovky projektů v různých oblastech zaměření. Mnohé z projektů byly již dokončeny, část projektů je dosud v realizační fázi. Jejich dokončení se očekává v tomto roce, v roce 2017 proběhne závěrečné administrativní a finanční vypořádání mezi českou a švýcarskou stranou.

Vydáno

Sdílení a výměna zkušeností v inventarizaci lesů

Ve dnech 24. – 26. května 2016 se v Kroměříži uskutečnil 2nd International Workshop on Forest Inventory Statistics. Workshop je plánovanou aktivitou v rámci sub-projektu „Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů“. Program workshopu naplnily příspěvky presentované odborníky v oblasti metodického řešení inventarizace lesů v evropských zemích.

Vydáno

Podpora unikátnímu projektu poskytovatelů sociálních služeb na Valašsku

Valašský deník informoval čtenáře dne 30. května 2016 o zajímavém unikátním projektu zkvalitnění a zpřístupnění terénních a ambulantních služeb pro seniory na Valašsku. Projekt „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“, který byl podpořen grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 1 158 070 CHF, představuje projekt vzájemné spolupráce jeho řešitele, Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov, a dalších 3 partnerů.

Vydáno

Výstava o obnově památkové zóny Buďánka (Pozvánka)

13. května 2016 byla v ústředí ČSOB, v budově Radlická 333/150 v Praze 5, slavnostně otevřena výstava o obnově památkové zóny Buďánka. Cílem projektu Sdružení Buďánka pro budoucnost je obnova kolonie Buďánka v Praze-Košířích, pocházející z 19. stol., a vytvoření vzdělávacího, ekologického a společenského centra.

Vydáno

Měsíčník Ostravská radnice píše o Programu švýcarsko-české spolupráce

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice informuje na str. 8 občany o tom, že Dopravní podnik Ostrava získal pro realizaci dotovaných projektů doposud více jak 1 miliardu Kč. Téměř 15 % představují dotace na projekty Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník a Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě, které byly podpořené grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši téměř 6,5 mil. CHF (156 mil. Kč).

Vydáno

Setkání tesařů, Trstěnice u Litomyšle, 4. června 2016 (Pozvánka)

Dne 4. června 2016 se koná v Trstěnici u Litomyšle setkání tesařů. Účast na setkání/ semináři je určena všem zájemcům, kteří mají zájem se dozvědět více o tradičních technikách opracování dřeva, různých postupech rekonstrukce historických roubených objektů nebo se pouze potěšit z pohledu na tradiční tesařské řemeslo.

Vydáno

Konference Zranitelný spotřebitel a normy, Praha, 5. května 2016

Dne 5. května 2016 pořádalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“. Konference byla zaměřena na zviditelnění technické normalizace a její úlohy pro specifickou skupinu spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb.

Vydáno

Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury, Litomyšl, 3. června 2016 (Pozvánka)

Dne 3. června 2016 se koná v Litomyšli, ve Sloupovém sále zámeckého pivovaru, odborný seminář Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Na semináři, který je zaměřen na témata spojená s hledáním udržitelné péče o lidové stavby a vhodných forem jejich prezentace, vystoupí čeští a švýcarští odborníci.

Vydáno

Konference Geoadventures, Ralsko, 26.-27. 5. 2016 (Pozvánka)

Ve dnech 26.-27. května 2016 se bude v Hotelu Port v Ralsku konat mezinárodní konference zaměřená na výměnu zkušeností a získání impulsů a inspirace v zásadních tématech týkajících se geoparků, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Na konferenci naváže land-artový Festival Proměny v Geoparku Ralsko, který se bude konat v sobotu 28. května 2016 v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku. Festival bude netradičním setkáním umělců v krajině, při kterém se prolíná moderní audio-vizuální tvorba, land-art, poezie a hudba.

Vydáno

Konference Pokojné umírání (Pozvánka)

Dne 4. května 2016 se bude v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konat konference „Pokojné umírání“. Konference se koná pod záštitou Mgr. Lenky Kadlecové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí, a je jednou z aktivit projektu „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“ realizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Vydáno

Švýcarský příspěvek (Swiss contribution) získal velice pozitivní hodnocení v rámci externí evaluace

V roce 2015 provedla německá společnost GOPA Consultants externí evaluaci Švýcarského příspěvku. Evaluace, kterou zadaly odpovědné švýcarské instituce (SDC a SECO), se týkala 13 nových členských států EU, které obdržely granty v rámci této pomoci. Evaluace potvrdila, že koncept Švýcarského příspěvku byl správný a že jeho cíle jsou dosahovány nebo dokonce překračovány v převážné většině projektů, a to také díky posilování švýcarského franku. Uvádí se, že zhruba 300 projektů přispívá pozitivně k ekonomickému a sociálnímu rozvoji třinácti partnerských států a lze předpokládat, že jejich výstupy budou udržitelné.

Vydáno

Výklad pojmu „kurzový rozdíl“ v projektech

Kurzovým rozdílem se pro účely Příručky pro implementaci Programu švýcarsko – české spolupráce rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů projektu, vyžádaných v CZK zprostředkujícím subjektem/zprostředkovatelem (uvedené v Žádosti o platbu), a částkou, která je zprostředkujícímu subjektu/zprostředkovateli uhrazena ze strany NKJ.

Vydáno

Konference Inovace, 14. dubna 2016, Praha, xPort VSE Business Accelerator (Pozvánka)

Dne 14. dubna 2016 se bude v prostorách xPort, v Praze 3, Jeseniova 2769/208, konat Konference Inovace. Konferenci pořádá Česká spořitelna,a.s. Na konferenci budou rovněž prezentovány možnosti financování začínajících malých a středních inovativních firem zahrnující mimo jiné Program Inostart (podporovaný grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce), který poskytuje zvýhodněné záruky za úvěry poskytované ČS, a to včetně bezplatného poradenství ve fázi jak přípravy, tak realizace podnikatelských záměrů.

Vydáno

Mezinárodní konference “Práce se musí vyplatit”, Praha 21. dubna 2016 (Pozvánka)

Dne 21. dubna 2016 se v Praze, v budově Senátu, Valdštejnské náměstí 17/4, bude konat konference zaměřená na přenos zkušeností z oblasti integračních programů ve Švýcarsku. Konference je realizována v rámci Projektu „Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany“, který je zaměřen na integraci osob s trestní minulostí a na jehož realizaci obdržel spolek Rubikon centrum grant ve výši 793 000 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Slavnostní otevření domova pro seniory v Opavě

Dne 7.3.2016 se za účasti Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, Ralpha Friedländera, vedoucího Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce (Program), a dalších zástupců města Opava, Moravskoslezského kraje a ministerstev zapojených do realizace Programu, konalo slavnostní otevření domova pro seniory v Opavě, v Rooseveltově ulici.

Vydáno

Výměna švýcarsko-českých zkušeností v oblasti zdravotní a paliativní péče

Ve dnech 23.-26. února 2016 se uskutečnila studijní cesta českých odborníků do Švýcarska. Cesta, jejíž účastníky byli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, kraje Vysočina a Olomouckého kraje, byla zaměřena především na oblast zdravotní a paliativní péče. Cílem cesty bylo představení zdravotního a sociálního systému Švýcarska, a to jak na federální, tak na kantonální a lokální úrovni, jeho financování a exkurze do několika zařízení nabízejících různé druhy zdravotních služeb.

Vydáno

Otevření takticko-lezeckého trenažéru ve Zbirohu

Po roce stavebních prací byl dne 17. února 2016 slavnostně otevřen takticko-lezecký trenažér ve Zbirohu, jehož výstavba byla realizována v rámci projektu „Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek“, který získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 581 757 CHF. Událost byla spojena se součinnostním cvičením zásahových jednotek a Útvaru rychlého nasazení za letecké podpory vrtulníku Letecké služby Policie ČR.

Vydáno

Konference – Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů, Praha, 1.3.2016 (Pozvánka)

Dne 1. března 2016 se v Národním zemědělském muzeu v Praze 7 – Holešovicích koná konference Hodnocení rozvoje obcí, měst a regionů. Tato konference pro zástupce veřejné zprávy, místních akčních skupin (MAS), vědeckých institucí, vysokých škol a neziskových organizací, na které vystoupí čeští a švýcarští experti, má za cíl představit indikátory a další nástroje hodnocení udržitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni. Účast na konferenci je bezplatná.

Vydáno

Principy dobré praxe v řízení kvality základních škol, Úřad městské části Praha 5, 11. února 2016 (Pozvánka)

Dne 11.2.2016 se v budově Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, od 9.30 hodin, koná závěrečná konference projektu Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol. Městská část Praha 5 získala na tento projekt, jehož realizace začala v dubnu 2015, grant ve výši 778 487 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Pracovní setkání pedagogů – nositelů ekologické výchovy, Jablonné v Podještědí, 24. února 2016 (Pozvánka)

Dne 24.2.2016 se v zasedací místnosti radnice v Jablonném v Podještědí koná pracovní setkání nositelů ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v Libereckém kraji. Budou zde představeny a distribuovány sady nově vytvořených vzdělávacích a osvětových materiálů. Účastníci budou rovněž mít možnost navštívit Mokřady Jablonné. Účast na akci je bezplatná. Další informace naleznete v přiložené pozvánce.

Vydáno

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, Praha, 23.2.2016 (Pozvánka)

Dne 23. února 2016 se v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, uskuteční 2. ročník Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Pozvaní mluvčí z Německa, Slovenska a České republiky vás inspirují projekty, které se věnují odvodnění jednotlivých objektů, koncepcím pro celá města i strategiím pro celé regiony.

Vydáno

Projekt Reliéf byl představen v Rumunsku a Nizozemsku

V říjnu a listopadu 2015 navštívili řešitelé projektu Reliéf Rumunsko a Nizozemsko. V případě Rumunska byl projekt představen Ředitelství pro boj s organizovaným zločinem a Znaleckému ústavu rumunské inspekce ministerstva vnitra a rumunská strana projevila zájem se do projektu zapojit. V Nizozemsku, při návštěvě v sídle Europolu v Haagu, byl projekt prezentován na zasedání Empact Heroin a Empact Synthetic Drugs jako nástroj pro celosvětové sdílení informací o záchytu všech typů drog.

Vydáno

2. revize Pokynu pro nesrovnalosti (účinnost od 23. prosince 2015)

Dne 23. prosince 2015 byla schválena 2. revize Pokynu pro nesrovnalosti (pokyn č.5) Národní koordinační jednotky. 2. revize Pokynu upřesňuje údaje ohledně odpovědnosti za oznamování nesrovnalostí. Příloha Pokynu č.1 Reporting on irregularities and transfer of recoveries uvádí podrobnější informace, zejména ohledně vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí a specifických případů jako podezření na nesrovnalost u Blokového grantu.