Slavnostní otevření Dopravního terminálu Uherský Brod – II. etapa, 1. dubna 2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. 4. 2016 bude slavnostně otevřen Dopravní terminál v Uherském Brodě. Město Uherský Brod obdrželo na realizaci této investice grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF.

Projekt, který byl zahájen v září 2012 a jehož partnery jsou Správa železniční dopravní cesty a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved), řeší integraci autobusové a železniční dopravy s bezbariérovým přístupem. Projekt obsahoval zejména vybudování nového autobusového nádraží se zastřešenými nástupišti včetně zlepšení zázemí pro cestující, revitalizaci přednádražního prostoru a instalaci informačního systému. Navíc, vzhledem k úsporám při realizaci, bude možno provést i dodatečné aktivity (rekonstrukce kolejišť a nástupišť, rekonstrukce tzv. velkých schodů – schodiště mezi historickou částí města a nádražím, a další). Dopravní Terminál v Uherském Brodě se tak stává moderním spádovým centrem oblasti s technickým parametry odpovídajícími současným standardům.

Projekt je jedním ze šesti projektů obnovy a modernizace základní infrastruktury, na něž bylo celkem vynaloženo přes 29,5 mil. CHF, tj. cca 27% prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, který poskytl České republice 109, 78 mil. CHF.

Dokumenty ke stažení