Projekt Reliéf byl představen v Rumunsku a Nizozemsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V říjnu a listopadu 2015 navštívili řešitelé projektu Reliéf Rumunsko a Nizozemsko.

V případě Rumunska byl projekt představen Ředitelství pro boj s organizovaným zločinem a Znaleckému ústavu rumunské inspekce ministerstva vnitra a rumunská strana projevila zájem se do projektu zapojit.

V Nizozemsku, při návštěvě v sídle Europolu v Haagu, byl projekt prezentován na zasedání Empact Heroin a Empact Synthetic Drugs jako nástroj pro celosvětové sdílení informací o záchytu všech typů drog.

Na těchto fórech se opětovně potvrdilo, že v celosvětovém měřítku neexistuje žádná databáze podobná Reliéf. Projekt Reliéf získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 726 767 CHF a jeho dokončení se předpokládá v roce 2016.

Dokumenty ke stažení