Praktické aspekty podporovaného rozhodování podle Občanského zákoníku (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17.3.2016 se v Praze, v Domě národnostních menšin (Vocelova 3, Praha 2), bude konat setkání na téma Praktické aspekty podporovaného rozhodování podle Občanského zákoníku. Na jednání vystoupí rovněž zahraniční experti ze Švýcarska, Velké Británie a Belgie.

Setkání je jednou z aktivit projektu Česko-švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování, který realizuje Liga lidských práv ve spolupráci se Schweizer Paraplegiker-Forschung, Nottwil. Tento projekt navazuje na předchozí projekt Ligy lidských práv financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, jakož i na stávající aktivity Ligy směřující k přípravě komplexního návrhu na změnu právní úpravy o opatrovnictví a podpůrcovství.

Projekt získal grant ve výši 622 200 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Účast na akci je bezplatná.

Dokumenty ke stažení