Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, Praha, 23.2.2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 23. února 2016 se v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, uskuteční 2. ročník Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Pozvaní mluvčí z Německa, Slovenska a České republiky vás inspirují projekty, které se věnují odvodnění jednotlivých objektů, koncepcím pro celá města i strategiím pro celé regiony. Další informace naleznete na www.pocitamesvodou.cz.

Projekt Počítáme s vodou je realizován v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce, realizace v době od 15. 1. 2015 do 31. 3. 2016. Projekt získal grant z Fondu ve výši 1 377 180,- Kč.